onsdag 27 maj 2015

Idag presenteras oppositionens budgetalternativ i regionen

Idag presenterar moderaterna och våra samarbetspartier i regionen våra budgetförslag. Sedan 2006 har Samverkan Gävleborg lagt gemensamma budgetförslag och vi har lyckats och fått igenom vårt alternativ i fullmäktige vid ett par tillfällen. Nu har det parlamentariska läget ändrats och sedan i sedan i höstas består majoriteten nu av tre vänsterpartier och ett Centerparti och dessa partier har en relativ betryggande majoritet i fullmäktige.

Av den anledningen väljer vi partier i Samverkan Gävleborg (M,FP,KD och SVG) att lägga fram våra egna budgetalternativ. Vi partier kommer fortsätta vårt nära samarbete men vi kommer nu intensifiera arbetet med att utveckla våra partiers politik. Planen vi har är att inför valet 2018 återigen lägga gemensam budget.

I vårt budgetförslag från moderaterna fortsätter vi att bedriva en ekonomisk ansvarsfull och patientfokuserad politik. Vi prioriterar sjukvården och stärker upp den med viktiga satsningar på exempelvis primärvården, barn och ungdomssjukvården och fler vårdplatser. Vi lägger även krav på den centrala administrationen att effektivisera för att där skära i kostnaderna.

Utöver detta presenterar vi vår långsiktiga investeringsplan där vi bl.a. satsar på fler parkeringsplatser och ny akutmottagning på Gävle sjukhus och renovering av vårdavdelningar där vi ska ha fler enkelrum.

Trots dessa satsningar ser vi till att det är ordning och reda i ekonomin och ser till att vi förvaltar Gävleborgarnas pengar på bästa och effektiva sätt.

Imorgon på Regionstyrelsen får vi se majoritetens alternativ och på fullmäktige om två veckor ska vi debattera detta.

Läs mer om vårt budgetalternativ: Ny Moderaternas budget 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar