onsdag 24 juni 2015

Vindkraft, en bra eller dålig affär för Gävle kommun?

Sveriges energiförsörjning är en fråga som diskuteras mycket för tillfället. Bl.a. om förtida stängning av kärnkraftsreaktorer men även i regionen och kommunerna diskutras detta med om vindkraft är en bra affär eller inte. Så sent som i måndags debatteade kommunfullmäktige i Gävle om kommunen ska ta över det konkursmässiga Samkraft eller inte. P.g.a. bristande underlag så återremitterades frågan och vi kommer ha ett extrainsatt fullmäktige om någon vecka för att fortsätta diskussionerna men förhoppningar om att då ha bättre underlag.

För det första så vill jag påpeka att jag och moderaterna är för vindkraft. Vi gillar mångfald även inom energisektorn.

Frågan om att vi ska köpa Samkraft handlar inte om att vi gillar vindkraft eller inte utan handlar om huruvida Gävle kommun gör en bra eller dålig affär.  För det första kan vi se att alla andra ägare inom Samkraft gör bedömningen att det är en dålig affär att satsa vidare. Hur kan då majoriteten i Gävle kommun komma till en helt annan slutsats.

För att jag ska göra en bedömning i detta så har jag gjort en uträkning om lönsamheten i denna affär, detta utifrån idag kända underlag.

Tanken är att vi ska köpa 10st vindkraftverk som producera 63,5TWh/år*1. För detta vill Gävle energi betala 190miljoner kronor.

Vindkraftsverken avskrivs på 20år och eftersom de har använts i 4(snitt för de 10 verken) år så återstår 16år med avskrivningar.


  • 190mnkr i inköp som ska avskrivning på 16år blir kapitalkostnad och avskrivningskostnader 14,7mnkr/år *2
  • Driftskostnad för dessa 10verk är ca 15öre/kWh*3
Detta blir en total årskostnad på 24,2mnkr/år


  • Säljer vi elen som produceras för dagens elpris 27öre/kWh blir det en förlust på 7,1mnkr!
  • Tittar vi på historiska elpriserna 15 år tillbaks i tiden så är priset 34öre/kWh, då blir förlusten 2,6mnkr
  • Går däremot priset upp så kan det bli vinst, med ett elpris på 48öre/kWh blir det en vinst på 6,3mnkr.

Så slutsatsen är att med dagens förutsättningar är det en rejäl förlustaffär, vilket inte Gävle energi håller med om. Däremot om elpriserna kraftigt går upp kan det bli en vinst, men där visar de flesta sakkunniga att så inte kommer ske.

*1 Enligt Samkrafts hemsida
*2 Annuitetslån med internränta på 3%, enligt SKLs rekommendationer
*3 Enligt Region Gävleborgs uppgifter om sina driftskostnader för liknande verk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar