fredag 12 juni 2015

Ska regionen stödja organiserad svarttaxiverksamhet eller inte?

På veckans regionfullmäktige var det tuffa diskussioner om vänstermotionen om mobilsamåkning. Motionen gick ut på att Regionen skulle vara med och finansiera lösningar och anställa personer som skulle uppmuntra länsinvånare att starta mobilsamåkningsgrupper.

Det kan låta som en bra motion, men vad innebär detta?

Tanken är att Regionen står för ett system där man som privatperson går ihop i öppna eller slutna grupper för att samåka. När man har samåkt med någon så sköter systemet om att kostnaderna för resan faktureras varje månad eller kvartal. Är det så att du själv är med och kör ibland så kvittas detta och systemet räknar då ut en nettokostnad för dig. Priset sätts själva av de som är med i systemet.

Det finns idag flera sådana här tjänster både öppna och slutna, gomore.se, Uber.com och mobilsamåkning.se och en uppsjö på sociala medier typ facebook.

Vad är då problemet?

När man börjar studera detta mer i detalj, vilket motionären inte verkar ha gjort, så finns det en del lagar som kan påverka detta. För det första är skattelagstiftningen, du måste betala skatt för den inkomst du får när du kör andra. Detta kan inte ses som kollektivtrafik, enligt kollektivtrafiklagen, och kan man fråga sig om detta ingår i den kommunala kompetensen. För det tredje så kan man fråga sig om detta konkurrerar med taxiverksamhet och vad säger då konkurrenslagstiftningen? Men det mest intressanta lagen är ändå taxilagen och taxiförordningen. Där regleras vad som menas med taxiverksamhet och inte. Det är framförallt denna lag som man bör sätta sig in i.
Är det så att man tar betalt när man kör en privatperson så ska det ses som taxiverksamhet, utifrån de tolkningar som jag har gjort och andra insatta i branschen. Undantaget är om man samåker till/från jobb/skola då får man ta betalt för det. Resa med utryckningsfordon är inte heller att jämställas med taxi.

Motionären och övriga i majoriteten säger då att detta finns redan på andra ställen och då måste det vara lagligt. Bara för att någon annan gör saker så innebär det inte att det är lagligt, dessutom utreder ekobrottsmyndigheten uber för tillfället och transportstyrelsen har visat intresse att studera detta närmar.

Vad vi då har krävt ifrån oppositionen är att man först ska se över de juridiska delarna innan fullmäktige fattar beslut, men det ville man inte från majoriteten. Om det skulle visa sig att samåkning med betalning inte är tillåtet så kan vi moderater aldrig ställa oss bakom en motion som uppmuntrar till något olagligt, men det vill tydligen majoriteten i regionen (S,C,V,MP). Frågan är vad blir nästa steg? Vilka andra olagliga verksamheter vill man stödja. Jag blir ganska orolig när det finns revolutionära partier i majoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar