söndag 11 oktober 2015

Vad händer efter decemberöverenskommelsen?

Jag är ingen förkämpe för decemberöverenskommelsen som nu har upphävts genom att en part har valt att lämna den. I och med detta beslut finns den inte i sin form längre.

Det parlamentariska läget som uppstod i riksdagen efter valet 2014 är inte unikt. Det har hänt tidigare i våra landsting och kommuner men även i riksdagen att vi har minoritetsregering eller minoritetsstyre i kommunerna, vilket i stort sett är samma sak. Det är endast i undantagsfall vi haft majoritetsregeringar men desto oftare har vi haft en minoritet som styrt med olika framgångar. I kommunerna har vi oftast haft majoritetsledningar men även där förekommer nu alltmer minoritetsstyrning, bl.a. Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. Att man lyckats med detta beror på att partierna följer viss praxis. En sådan enkel praxis är att man röstar för sitt budgetförslag och finns det fler motförslag till regeringen/kommunstyrelsen så ställs dessa motförslag först mot varandra s.k. kontraproposition. Förlorar ditt förslag i omröstningen om vilket motförslag som ska ställas mot regeringens/kommunstyrelsen så avstår du i den fortsatta omröstningen. Detta har fungerat under alla år vi haft minoritetsregeringar.

Vad som nu hände förra hösten var att SD valde att inte följa denna praxis utan först rösta på sitt förslag och sedan när det föll röstade man på Alliansens budget.

Jag har själv upplevt hur det är att på detta sätt vinna en budget. Hösten 2008, 3 månader efter att jag tagit över som oppositionsledare i landstinget, så vann vi(Alliansen+svg) i landstinget en budgetomröstning när majoritetens avhoppade miljöpartist röstade på sitt förslag först och sedan i slutomröstningen mot landstingsstyrelsens budget röstade han på oppositionens förslag. Själklart blev vi glada över en sådan seger där vi bl.a. fick igenom entreprenadsättning av Bollnäs sjukhus.

Men denna glädje gick ganska snabbt över när centern inte ville bilda en ny borgerlig majoritet utan valde att bilda ”regering” med socialdemokrater och miljöpartister. Så nu i efterhand kan jag konstatera att jag hade mer än gärna gjort upp om en ”decemberöverenskommelse” då för att på så sätt hålla ihop Alliansen med möjlighet att ta över makten vid nästkommande val.

Nu blev det så att centern bytte sida och trots att de straffades hårt vid valet 2010 så har man valt att fortsätta att regera ihop med sossarna. Nu efter valet 2014 så tappade S,C,MP makten och då valde man helt enkelt att ta in vänstern i samarbetet, alltså mer socialism i landstingsledningen. Förhoppningen från S och C var att få med sig folkpartiet men med tanke på hur hårt man straffas av samarbete med S så valde FP att fortsätta det borgerliga oppositionssamarbetet.

Vad som nu händer nationellt vet ingen, landet måste ju regeras. Det värsta som kan hända är att man gör som i Landstinget Gävleborg d.v.s. bryter sönder Alliansen och ett eller flera partier går ihop med S. Detta innebär att vi för lång tid framöver har låst fast S vid makten och på samma sätt som i Landstinget Gävleborg så kommer skatter att höjas och det blir mer socialism, trots vad centern säger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar