onsdag 7 oktober 2015

Dags att återindustrialisera Gävleborg

Sverige är ett litet land med en stor exportindustri. Det är de Svenska uppfinningar och den svenska industrin med sin export som har skapat möjligheten att bygga vårt välfärdsland.  Gävleborg har en historia som industrilän där en stor del av den svenska basindustrin har funnits och fortfarande finns här. Vi har lärt oss att historiskt så har de stora industrierna varit regionens ryggrad men samtidigt har man sagt att detta tillhör historien och vi går mot ett tjänstesamhälle. Vi har lärt oss att det är en naturlag att våra industrier flyttar utomlands och att vi avindustrialiserar Sverige och Europa.

Ska vi acceptera denna utveckling? NEJ!

Vi kan se att det pågår en trend i Europa, man håller på och återindustrialiserar Europa. Om det sker i resten av Europa varför kan det inte ske i Sverige och här i Gävleborg?

Idag har jag deltagit på ett mycket bra seminarium och workshop som Alliansen i Gävle arrangerade. Det handlade om denna återindustrialisering och vad som krävs för att återindustrialisera Gävle. Frågan kan såklart även appliceras på resten av länet och vad vi kan göra för att återindustrialisera Gävleborg.

När vi återindustrialiseras Sverige och länet handlar det inte om att vi ska återskapa det som en gång i tiden fanns utan vi ska se till att vi återigen blir den främsta industrinationen med nya och gamla företag som med nya produkter, processer och teknik blir världsledande.

En viktig del är att se denna utveckling som sker och bejaka den. Vi måste ta hand om de företagare och industrier som finns här och underlätta för dem att växa och satsa här. Hur kunde det bli så att såväl Ericsson och Läkerol valde att lägga ned här och satsa på andra fabriker i Sverige. En av orsakerna är att vi har en s-märkt region- och kommunledning som är helt ointresserad av dessa företag. Vi moderater har lyft detta tidigare och kommer intensifiera våra ansträngningar för att lyfta länet.

En del saker som måste göras är bl.a.
  • Ha en bra dialog med de företag och företagare som finns här.
  •  Se till att vi utbildar våra ungdomar till tekniska yrken som industrin behöver.
  • Se till att vår högskola får förutsättningar och stöd för att utbilda fler ingenjörer.
  • Underlätta för våra entreprenörer att få tag på riskkapital
  • Arbeta aktivt med att hjälpa våra företag att få kompetenta människor att flytta hit. Detta bör ske genom en medflyttarservice som hjälper familjer att etablera sig här.
  • Skapa långsiktiga spelregler för företag, för att satsa framtida investeringar här krävs långsiktighet från företagare men också kommunen och regionen.
Allt detta kan inte någon aktör göra själva det krävs att vi (kommun, region, företag och civilsamhället) samarbetar och gemensamt arbetar mot detta.

Resan har nu börjat och jag är helt övertygad om att tillsammans ska vi få den Svenska industrin att blomstra och Gävleborg ska vara Sveriges framtida industricentrum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar