tisdag 23 augusti 2016

Väljarförakt hos regionledningen

Regionbildningsprocessen fortsätter och nu börjar även media visa lite större intresse. Frågan har hittills mest hanterats som ett internt sosseprojekt medan vi övriga har hållits utanför processen. Jag har ingått i den grupp av tre personer som haft viss dialog med indelningskommittén, men det verkar som de flesta samtal har skett i andra forum.  Inte nog med att vi politiker hålls utanför projektet men även väljarna hålls utanför och nu kommer det fram att det är en medveten strategi.

Att genomföra en sådan här stor förändring utan dialog med gävleborgarna är för mig väldigt märkligt. Ingen skulle få för sig att slå samman kommuner utan en förankrings- och dialogprocess med kommuninvånarna.

Men häromdagen så kom förklaringen till regionledningens ointresse, man tror helt enkelt inte medborgarna förstår vad det handlar om eller som regionstyrelsens ordförande citeras i tidningen

Jag tror att det är väldigt svårt för den enskilde medborgaren, för det går snabbt nu, att faktiskt förstå vad det här egentligen handlar om

Vi moderater har tidigare sagt att man inte får forcera fram en sådan här process utan låta väljarna få säga sitt. Min känsla är att länsinvånarna idag inte skulle ställa sig bakom en sådan här process om de blev tillfrågade och det är kanske så att regionledningen delar den uppfattningen. Om det är så kan man förstå att man inte vill ställa en fråga där man inte får det svar man önskar sig.

Nu hoppas jag att media kan hjälpa till att beskriva vilka konsekvenser detta kommer få. Vad händer med våra sjukhus i länet när den eventuella kommande regionledningen och fullmäktige kommer sitta i Västerås. Hur kommer utvecklingen i länet se ut när länsstyrelsen flyttar till Örebro, vad händer med de hundratals arbetstillfällena på Länsstyrelsen i Gävle. Vad händer med trafikverkets regionkontor i Gävle när man vill tvinga alla myndigheter att organisera sig enligt den nya Svealandsregionen.

Det är såklart många frågor som behöver belysas innan man genomför en sådan här reform, men om detta vill inte regionledningen prata om utan nu forcerar man processen för att passa på innan valet 2018 när man riskerar att förlora makten både nationellt och regionalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar