söndag 4 september 2016

Det alternativa Alliansledarskapet

Några av mina politiska motståndare har valt att använda bloggverktyget för att ge sin bild av vad som händer inom politiken. Självklart läser jag dessa för att få en bra bild hur de tänker och resonerar. Det är inte alltid så lätt att hänga med i deras resonemang i den offentliga debatten och i nämnder och styrelsen, om de ens säger någonting.

En av dessa har nu börjat spekulera vad som skiljer mellan ett Allians- och socialdemokratiskt ledarskap. Detta har han gjort genom att jämföra vad som händer i Gävle kommun och i Regionen. Jämförelsen mellan dessa två blir lite märklig med tanke på att i Gävle har Alliansen styrt i 8 månader och innan dessa styrde sossarna, själva eller med de två andra rödgröna partierna, i 1164 månader. Så i all ödmjukhet kan jag bara säga att det tar lite längre tid än 8 månader att styra om en kommun som haft nästan hundraårigt s-styre.

Det som däremot vi kan se tydliga skillnader på hur en Alliansen leder en kommun i vardagen jämfört med de rödgröna i regionen.


  • I Gävle kommun lyssnar ledningen till personalen. I Regionen avfärdar man att allt som sägs bara är skvaller. Till skillnad från Gävle kommun har man i Regionen en inställning till personalen ”passar det inte så stick”
  • I Gävle kommun förnekar ledningen inte de problem som finns. I Regionen däremot så förnekar man alla former av problem, se bara hur man agerat i Ambulansfrågan.
  • När oppositionen, eller andra, kritiserar verksamheterna i tidningen så är det just den moderata ordföranden som svarar. I Regionen duckar de ansvariga politikerna och vi ser knappast någon från regionledningen som svarar på kritik i media eller på våra sammanträden, är det någon som svarar så är det tjänstemännen.
  • I Gävle kommun bestraffar man inte sin personal om de skickar signaler om att det är något som inte funkar. I Regionen hotar man med uppsägning om man inte är lojal mot ledningen.
  • Till skillnad från regioneldningen gör nämndsordföranden i Gävle kommun mycket och frekventa verksamhetsbesök och träffar personalen, det är bara att följa honom på sociala medier så får man en bra bild på det. I Gävle gör politiken frekventa besök och är ute i verksamheterna i en omfattning som ingen tidigare ledning har varit.
  • Till sist kan jag bara konstatera att Gävle kommun är en mer uppskattad arbetsgivare än regionen. Många av de sköterskor som flyr från regionen söker sig just till kommunen.

Så det moderat politiska ledarskapet kan inte bli mer tydligt. Vi står för ett lyssnande, närvarande och inkluderande ledarskap. Vi döljer inte fakta och står upp för våra verksamheter även när det blåser. Har någonting gått fel och vi ser att det går att göra på något annat sätt är vi inte sämre än att vi kan ändra oss och prova en annan väg. Detta Jan Lahenkorva kännetecknar det alternativa ledarskapet som regionen skulle må mycket bra att få, tyvärr dröjer det ett par år innan det kan bli verklighet även i Region Gävleborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar