fredag 2 september 2016

Du har fel Oksanen!

Patrik Oksanen fortsätter på den inslagna vägen att hävda att allt blir bra med en ny storregion och att inga sjukhus i länet hotas vid denna regionbildning med Södermanland, Örebro, Västmanland, Uppsala och Dalarna.

Att det finns ett tryck från regeringen att minska antalet akutsjukhus kan inte komma som en överraskning för den som är sjukvårdsintresserad. Så sent som i juni i Dagens Medicin så säger s-sjukvårdsministern att antalet akutsjukhus ska minskas och där är regionreformen en nyckelfråga. Även institutionsstyrelsens ordförande i Västmanland säger att vi i angränsande län har för många sjukhus och att antalet måste minskas. Så att påstå något annat är att vilseleda väljarna. Storregioner kommer, oavsett om man vill det eller inte, få stora konsekvenser för Gävleborgarna och tillgång till en nära sjukvård.

Oksanen påstår även att man idag inte kan välja specialiserad vård som kräver inläggning. Även på denna punkt vilseleder han, som så många andra, våra länsinvånare. Alla har rätt att välja vilken vårdgivare som helst, så länge de har avtal med något landsting i Sverige. Jag kan bara rekommendera Patrik och övriga att läsa på 1177.se. För att underlätta för Patrik och andra intresserade står det:

Patientens fria vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården. Med detta avses vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Dina möjligheter att få komma dit du vill beror på den valda vårdgivarens möjligheter att ta emot. Du betalar den patientavgift som gäller där vården ges.

För slutenvård, det vill säga när man är inlagd på vårdavdelning på sjukhus, gäller att vårdbehovet först ska vara fastställt i hemlandstinget.

När du får remiss till specialistvård kan du själv välja landstingsanställd specialistläkare på vilket sjukhus du vill i hela landet. Du kan också välja privatpraktiserande specialistläkare bara denne har vårdavtal med något landsting.

En förutsättning är att den valda enheten eller läkaren har möjligheter att ta emot dig. Du har som patient själv ansvaret för att ta reda på detta.

Så om Örebroare eller någon annan i Sverige vill välja Bollnäs sjukhus för en knäoperation så är det redan idag fullt möjligt men tyvärr så är kunskapen om detta mycket begränsat, vilket Oksanens svar visar på. 

Till sist påstår Oksanen, även det felaktigt, att Västra Götaland har fått större infrastrukturinvesteringar än oss andra. Jag har tidigare bloggat om detta men för att återigen påvisa att stora regioner har inget att göra med huruvida man får investeringspengar från trafikverket eller inte.

För perioden 2014-2025 så får Västra Götaland nettoinvesteringar på 13,9mnkr/1000 invånare medans de mindre länen inom Östra Götaland får 35mnkr/1000 invånare. När det gäller de investeringar som vi regionalt styr över får varje län ungefär lika mycket per invånare, Västra Götaland 3,8mnkr/1000 invånare medans Svealandslänen får 3,7mnkr/1000 invånare. 

Så bara för att tillräckligt många upprepar samma sak blir det inte en sanning. Jag hoppas att regiondiskussionen kan bli en saklig diskussion där man underbygger sina argument med fakta och inte falska påståenden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar