torsdag 1 september 2016

Tysthetskulturen inom Region Gävleborg

På styrelsen igår fick vi en dragning om hur sommaren varit inom vården i Region Gävleborg. Inte helt förvånande blev det mycket prat om ambulansen och huruvida man lyckats upprätthålla en tillgänglig och patientsäker vård.

Vi har kunnat läsa om flera fall i tidningarna om en inte tillfredsställande ambulansvård under sommaren och personalen har larmat om att det kommer bli ännu värre. Samtidigt som detta berättas för oss så säger ledningen att vi har en tillfredsställande situation som inte hotar patientsäkerheten. Trots att vi, enligt ledningen, har en hållbar situation så kommer man bemanna upp de 6 ambulanser som har stått still under sommaren så fort man kan. Hmmmmm.... Antingen har vi en bra situation som täcker de behov vi har med 6 ambulanser färre än tidigare eller så har vi behov av dessa, man måste bestämma sig vad man anser. I vilket fall som helst kunde man inte säga när dessa ambulanser kommer att kunna användas fullt ut.

Vi tog även upp frågan om huruvida man skriver avvikelser eller inte inom vården när det dyker upp incidenter som direkt påverkat patientsäkerheten eller som har riskerat att göra det. Man hävdar att medarbetarna skriver avvikelser i den omfattning som man kan förvänta sig. Medarbetare har för tidningen sagt att man inte får skriva avvikelser för cheferna och att en tysthetskultur börja sprida sig. Detta stämmer även överens med berättelser jag fått berättat för mig när jag haft samtal med medarbetare. Ledningen däremot säger att man uppmanar medarbetare att skriva avvikelser, det är något som inte stämmer.....

Vi kunde idag höra på radio om att regeringen vill införa meddelarfrihet för alla som arbetar inom offentligfinansierad välfärdsföretag som exempelvis privata skolor och vårdföretag. Förslaget är intressant och det tror jag är bra men att prata om ett sådant förslag när man inte vågar eller blir hindrad att använda den i det s-styrda Region Gävleborg gör mig mycket upprörd. Jag tycker att regeringen istället borde börja med att förklara för sina s-politiker här hos oss vad som gäller, innan man pekar finger åt andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar