torsdag 17 november 2016

Varför pratar inte vänstern om förluster i välfärden?


Idag har Radio Gävleborg rapporterat om våra vårdentreprenörer i Gävleborg som bedriver primärvård och förutsättningar för dem att fortsätta med sin verksamhet. Regeringen har tillsatt en utredare som har sett över problematiken med vinster i välfärden. Jag fick möjlighet att diskutera detta med Vänsterpartisten Alf Norberg i eftermiddagens radioprogram.

Att regeringen tillsätter ett gammalt s-kommunalråd som utredare i denna så infekterade fråga är mycket märkligt. Ville man verkligen belysa för och nackdelar så hade man kunna haft en mer neutral person. Så denna utredning kan inte tolkas på något annat sätt än att det är en beställning av vänsterpartiet som hade som sin stora valfråga att stoppa ”vinster i välfärden”. I och med det så måste även resultatet ses som en ren beställning av vänsterpartiet. Utredningen får nu mycket kritik vilket är helt som det ska.

Problemet är att ingen på vänstersidan pratar om det stora ekonomiska problemen i offentlig sektor, förlusterna i välfärden. Ser vi på Region Gävleborg och vår egen primärvård är det den primärvård som gått sämst i landet sedan vårdvalet infördes. Under dessa år har våra egna verksamheter gått med 200miljoner i underskott samtidigt som de privata har klarat ett överskott. Samtidigt som man klarar ekonomin så har de privata lyckats bättre med tillgängligheten och kvalitén. Dessutom är deras patienter mer nöjda över den vård som bedrivs där. Hade våra egna hälsocentraler, som vänsterpartierna styr över, skötts lika bra som de privata så hade vi haft 200miljoner vi kunde spenderat på vård som länsinvånarna behöver och en mer tillgänglig vård av högre kvalité och nöjdare patienter.

Detta har s-utredaren såklart inte belyst utan man har bara fokuserat på hur man kan inskränka vårdföretagarnas möjlighet att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Samtidigt som de som finns närmast patienterna inte får göra ett överskott får andra leverantörer till sjukvården göra hur stora vinster som helst. T.ex. så vill man begränsa Gävle HCs resultat till 0,9% samtidigt som läkemedelsföretag kan leverara vinster på 20% och Apple som levererar IT-utrustning gör vinst på 30%.

Det är väl inte konstigt att Vänsterpartisterna driver denna socialistiska idé men hur kan exempelvis miljöpartiet och många av sossarna ställa sig bakom en sådan utredning. Nu antar jag att denna utredning ska ut på remiss till landsting och regioner och det ska bli extra intressant att se hur vår regions majoritet kommer svara på den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar