torsdag 28 september 2017

Allvarliga brister på Iggesund HC och Storvik HC

Primärvården och våra hälsocentraler är basen i sjukvården. Det är där man snabbt ska få träffa läkare och hjälp. Man pratar om att 20% av vårdbesöken ska göras just där eftersom det är det bästa för patienten, man ser helheten och finns nära patienten med bra tillgänglighet. Vi har en del hälsocentraler som fungerar mycket bra i länet och vi har en del som har stora problem. Ser vi tillbaks så finns det både privata och offentligt drivna hälsocentraler som fungerar bra respektive fungerar dåligt.

Hälsocentralen i Iggesund är en av de hälsocentraler som historiskt har fungerat mycket bra. Man har haft bra med läkare och patienterna har trivts där. Däremot har Hudiksvalls HC haft stora problem och man har under en längre tid i princip varit helt utan läkare. För att lösa detta så bestämde ledningen att man ska tvinga läkarna från Iggesund att arbeta i Hudiksvall. Detta har i sin tur inneburit att läkarna som tidigare arbetade i Iggesund har sagt upp sig, vilket inte är förvånande.

Nu är läget så allvarligt att patientsäkerheten är hotad. Man har dessutom valt att medvetet bryta mot de krav som finns i den s.k. Hälsovalshandboken (Det är där som det beskrivs vad man måste göra på våra hälsocentraler). Bl.a. så hade man i Iggesund stängt under sommaren i 10veckor trots att det endast är tillåtet med 8v sommarsamverkan. För detta brott fick man under sommaren böter från regionen, vilket är den första hälsocentralen som får sådana böter. Man har en tillgänglighet som är helt urusel, 25% får träffa läkare inom 7dagar, för icke akuta besök, och endast 36% kommer fram på telefon när man ringer. Har man problem och behöver träffa en läkare akut så är kravet att detta ska ske amma dag, det kan vara att du exempelvis har fått en spik i foten. Dessa patienter tar man nu inte ens emot i Iggesund utan hänvisar till Hudiksvall.

Nu verkar det även som att man i Storvik har allvarliga problem, det kunde vi läsa om på insändarsidan häromdagen. Man har dessutom annonserat om att alla akuta besök ska tas om hand i Sandviken vilket strider mot de regler som finns för Hälsovalet.

Så på styrelsen förra veckan lyfte vi denna allvarliga fråga och så även igår på regionfullmäktige, men ingen från majoriteten verkar bry sig.  Hur kan det komma sig att vi har en politisk ledning som inte bryr sig om dessa allvarliga brister?

Jag är mycket bekymrad över de brister som nu uppdagar sig på våra Hälsocentraler. Tidigare var det Hoforsborna som inte får den vård de har rätt till och nu gäller det även Iggesundborna och tydligen även Storviksborna.

Både Iggesund och Storvik har varit väl fungerande enheter tidigare som har haft bra med bemanning och som på många sätt varit föredömen inom den offentliga drivna primärvården. Varför kan man då inte låta dessa fungerande enheter få fortsätta att fungera eller som det heter ” if it ain´t broke don´t fix it”

Vi Moderater står alltid på patientens sida och kräver nu att den politiska ledningen agerar. Vi kommer inte vara låta detta passera utan kräver handling nu!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar