måndag 2 april 2018

Framtidens stadsbibliotek

För ett par veckor sedan presenterade vi i Alliansen hur vi ser på stadsbibliotekets framtid och dess placering. Vi anser att det är viktigt att vi kommer framåt i frågan och föreslår därför att Gävles nya bibliotek placeras på den tomt som finns mellan Stadshuset och Förvaltningshuset. Det finns mycket positiva effekter av det.

Vi får då ett bibliotek som ligger där vi har kommunikationsknutpunkten i Gävle d.v.s. där alla stadsbussar stannar vid Rådhuset. Vi får en yta som är större än den som finns vid dagens bibliotek och under hela byggtiden kan gamla biblioteket vara kvar. Vi kan sedan välja att utveckla tomten för gamla biblioteket. Alternativet är såklart att riva det gamla och bygga nytt. Det är inte möjligt att längre lappa och trixa med befintlig byggnad. Inte nog med att ytan är större vid den nya placeringen så kan man använda de första våningarna i förvaltningshuset för bibliotekets syfte. Dessutom kan man integrera Stadshuset i denna lösning. Varför inte glasa in hela innergården vid stadshuset för en stor öppen samlingsyta. För de som bryr sig om kommunens ekonomi så kommer denna lösning vara den mest kostnadseffektiva. Tekniken finns redan i anslutning och mycket kan göras tillsammans när man ska börja renovera stadshuset. Att riva gamla biblioteket och bygga nytt kommer inte bli billigare.
Vad ska sedan det nya biblioteket innehålla? Vi har haft en grupp inom Alliansen som har tittat på detta och det finns såklart många önskemål. Att bygga ett till kulturhus känns inte aktuellt utan vi vill fokusera på framtidens bibliotek med mötesplatser för Gävleborna. 
Vi har mycket positiv feedback från Gävleborna. Tyvärr så visar delar av oppositionen sitt missnöje, vilket är tråkigt. Det kan vara så att man är besviken på att det nu händer saker i frågan, det har ju inte hänt så mycket under de senaste åren när de rödgröna har styrt. 
Bl.a. så vill man skriva som om det är en liten och trång yta mellan stadshus och förvaltnigshus.
Vi kan konstatera att ytan är just större än dagens biblioteket och vad som är möjligt att bygga där. Dagens byggyta är 1800m2 med möjlighet att totalt bygga 2500m2(om parkeringen tas i anspråk) Platsen vi föreslår har en byggyta på 2500m2 och använder man även Förvaltningshuset så ökas den med 1500m2. Ibland är en yta större än vad man kan tro.
Enligt socialdemokraternas kommunalråd Jörgen Edsvik så är finansieringen en utmaning och jag håller med och därför är vårt förslag mer kostnadseffektivt än att riva och bygga nytt på gamla platsen. 
Nu kommer vi jobba vidare med förslaget och jag hoppas att även oppositionen kommer till insikt att det är det bästa sammanvägda förslaget.


Lite synpunkter om Alliansens förslag:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar