onsdag 20 juni 2018

Lika(rättigheter, skyldigheter, möjligheter) För Alla Föreningar i Gävle

Igår träffade vi Allianskommunalråd några av Gävles idrottsföreningar. Det är alltid intressant att samtala med dem och höra om allt fantastiskt arbete de gör för Gävle. Nu hade vi bjudit in för att se hur vi kan hitta ytterligare finansiering av deras verksamhet. Det märktes att det börjar närma sig sommar, många av föreningarna hade inte möjlighet att närvara. Men de som var där hade vi mycket bra samtal med.

Bl.a. så kolla vi av hur de ser på namnsponsring av de arenor de använder. Idag har kommunen namngett själva och exempelvis på Gavlehov så ska alla arenor heta något på Gavle, Gavlevallen Gavlehovshallen, Gavlerinken o.s.v. Nyligen så var förslaget att döpa om Gunder Häggstadion till något liknande som de övriga, typ Gavlearenan. Vi sade redan när detta var uppe att vi vill ha dialog med våra föreningar och varför inte låta dem sälja namnen istället och ta intäkterna.

Vi prata även om andra utmaningar som sponsorskyltar, driftsavtal, kioskverksamheterna och elitsponsring. Det som framkom var att det är väldigt viktigt att alla föreningar behandlas rättvist och likvärdigt, eller som vi nu säger i valtider…. Lika för alla, rättigheter, skyldigheter och framförallt möjligheter

Mycket av det som togs upp ligger redan hos Kultur och Fritidsnämnden och de jobbar redan bra med frågan, men det är aldrig fel att även vi kommunalråd är med i den dialogen och när det gäller arenanamnen så är det, av någon anledning, en kommunstyrelsefråga.

Samtalen kommer att fortsätta under hösten och jag ser fram emot att vi tillsammans med våra föreningar skapar goda villkor och möjligheter för att våra fantastiska föreningar ges större ekonomiska möjligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar