tisdag 12 juni 2018

Annorlunda Regionfullmäktige

Idag hade Regionen budgetfullmäktige. Återigen så planerade man in det samma dag som Gävles skolor har skolavslutning. När vi beslutade om datum för alla årets fullmäktige i november förra året så valde man medvetet att detta fullmäktige skulle vara just på Gävles skolavslutningsdag, majoriteten var inte intresserad över huvudtaget att planera en annan dag så att det inte skulle krocka med någon av kommunernas skolavslutningar.

Så därför valde jag idag att hoppa över den första delen av budgetdebatten. Det var dessutom mitt första regionfullmäktige där jag inte har huvudansvaret för moderaterna, detta eftersom jag har lämnat posten som regionråd. Däremot så närvarade jag på resten av dagen som slutade med att vi alla sjöng den blomstertid nu kommer.

Det var ovanligt att inte vara delaktig i talarstolen under ett regionfullmäktige. Detta gjorde jag såklart medvetet för att min efterträdare ska leda de moderata styrkorna i debatten. Vi valde även vårt nya andra regionråd idag, Birgittha Bjerkén. Ett mycket bra val som kommer bidra med mycket erfarenhet och klokskap i kommande debatter.

Det var inte lätt att inte gå upp i talarstolen, speciellt när vi debatterade ny hälsovalshandbok. En fråga som jag arbetat med under många år, jag var mycket delaktig när vi tog fram vårt vårdvalsystem och de justeringar som är gjorda genom åren. Det finns mycket att diskutera för att utveckla vårt vårdvalsystem, det är i grundet ett mycket bra system men det kan såklart alltid bli bättre. Handboken revideras varje år och vi kan se att majoriteten har tyvärr gjort förändringar de senaste åren som inte är särskilt bra. Denna gång så var jag inte helt överens med den moderata gruppen om de justeringar som vi vill göra. För mig är det viktigt att man värnar de tre grundprinciperna i vårdvalsystemet, fri etableringsrätt, konkurrensneutralitet och fritt val för patienterna. När det tummas på någon av dessa principer så reagerar jag, men idag valde jag att inte ta den debatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar