lördag 30 juni 2018

Problematiskt med ny islamisk friskola i Gävle


Vi har kunnat läsa i GD om att en muslimsk skola ska starta i Bomhus. Jag fick veta att detta var på gång för några veckor sedan när jag läste på Twitter om en annons om att man sökte lärare till en ny islamisk skola. Detta är mycket oroande utveckling. Tillstånd ges av skolinspektionen och kommunerna får yttra sig över ansökan om etablering. Alliansen i Gävle avstyrkte såklart ansökan men skolinspektionen beviljade ansökan ändå.
Jag är av princip för etableringsfrihet när det gäller verksamheter inom välfärdssektorn. Det är genom att man fritt kan etablera sig som det skapas reell valfrihet. Men i detta fall är jag mycket kritisk, ska man kunna välja en sådan friskola med ytterst tveksam inriktning?


Nu påstår de som ska starta skolan att den visserligen inte är islamistisk utan grundar sig på vetenskap. Men det som oroar är kopplingen som tidningarna skriver om till moskén i Gävle som visat sig ha kopplingar till icke önskvärda organisationer.
Dessutom visar erfarenheten från liknande friskolor att man inte lever upp till de mest grundläggande värderingarna i Sverige om alla människors lika värde, hur tänker skolinspektionen säkerställa att man lever upp till det? 


Nu kommer tyvärr denna etablering användas av andra politiska krafter inför valet. SD kommer använda dem mot invandring medan vänstersidan kommer använda detta mot valfrihet och friskolor i största allmänhet. Men de kommer i alla fall inte kunna hävda att det är vinstintresse som styr i alla fall.
Vad kan vi då göra från kommunen?  inte så mycket eftersom det är staten som beviljar tillstånd och har tillsyn av alla skolor. Men vi kan påvisa för skolinspektionen så fort vi får veta eller se något som strider mot lagar och regler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar