tisdag 30 april 2019

Blir ingen motorväg av E4:an genom länet


Då kom beskedet att Trafikverket inte tänker bygga fyrfältsväg genom Nordanstig. Man kommer i stället bygga 2+1 väg vilket är samma lösning som är mellan Gävle och Söderhamn. Vi vet vilken kaos det är på dessa vägar och där det är mycket trafik finns ingen annan vettig lösning än en riktig motorväg.

Därför har trafikverket sagt att om det ska bli fyra filer istället för tre så måste kommunen och/eller regionen gå in och medfinansiera. Principiellt så kan man tycka att det är fel att kommunerna ska stå för en del av kostnaderna men samtidigt så är det väldigt viktigt att det blir en motorväg på E4an genom länet.

Så nu kom beskedet att kommunen och regionen säger nej till medfinansiering och då blir det bara en 2-1 väg.

Jag kan bara beklaga det och jag kan också beklaga att någon dialog inom regionen inte riktigt har funnits om vilka alternativ vi har. Enligt tidigare uppgifter rör det sig om 150miljoner som krävs av lokal medfinansiering vilket inte skulle vara några problem för oss i regionen att var med på. Vi har idag ca 80mnkr per år av de statliga infrastrukturmedlen som vi kan prioritera. Detta gör vi i den regionala infrastrukturplanen.

Så om vi verkligen vill så finns det statliga medel vi kan lägga på en sådan satsning. Nu kan vi däremot se att den politiska majoriteten inte väljer att prioritera E4an genom länet. Jag vet inte vad som sagts i samtalen med trafikverket och Nordanstig men om det nu krävs 150mnkr, så skulle det vara något som vi skulle kunna prioritera.

Man väljer istället från majoriteten och anlägga regionala cykelvägar i den s.k. cykelplanen. Så medan det är kaos på E4:an genom länet så ska vi cykla genom länet istället, känns som en märklig prioritering även om cykelvägar också är viktiga såklart.

Vi moderater kommer fortsätta att driva frågan om E4 med motorvägstandard genom hela länet, inget annat är långsiktigt hållbart. Vi kommer inte sluta köra bil och de som vill ta sig norrut kommer fortsätta att köra genom vårt län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar