måndag 29 april 2019

Debatt om den ”Hospiceliknande” vården på Gävle Strand

Idag på kommunfullmäktige var frågan om Hospice uppe igen. Det är en fråga som vi moderater driver väldigt mycket just nu. Gävle startade sin palliativa enhet på Gävle Strand 2016, detta efter mycket diskussioner i kommunen. Man försökte även då få med regionen på detta men de var och är helt avvisande till en sådan verksamhet. Så känslan var då att detta är bättre än inget och en bra start.

Så nu i höstas fick jag veta att denna enhet inte fungerar som utlovat och jag träffade i och med det en del anhöriga till patienter där och var även där och träffade personalen. Det vi befarade besannades då och jag pratade även med dåvarande moderata ordföranden i omvårdnadsnämnden.

Så igår så diskuterades frågan i kommunfullmäktige där jag ställde den nyvalda centerpartistiska ordföranden till svars.

I Mars 2013 var frågan uppe på fullmäktige där lovade den dåvarande S-ordföranden att det nu minsann skulle startas ett ”Ett slags Hospice - alltså ett hem som är särskilt anpassat för den som ska gå bort.” Centerns ledamöter, AnnHelen Persson och Roland Ericsson, utropade Äntligen på debattsidan och i talarstolen. De visade då på ett riktigt engagemang i denna fråga.
Att det inte skulle bli ett riktigt Hospice trodde vi nog inte men i alla fall ”Hospiceliknande” verksamhet.

Så därför ställde jag några frågor till det nuvarande ansvariga ordföranden som också är centerpartist.Fråga 1. Delar du bilden av att den palliativa vård som bedrivs på Gävle strand inte är det som utlovades?

Ordföranden anser att det nu bedrivs den vård som utlovades och det är allmän palliativ vård. Men återigen får man då påminna om den tidigare ordförandens löfte om Hospiceliknande vård. Roland Ericsson som var väldigt förväntans full då höll med mig idag och att han var också besviken på den vård det blev.
Men tyvärr så verkar de ledande centerpartisterna i kommunen ha svängt i denna fråga och är inte intresserad av en bra palliativ vård.

Fråga 2. Anser ordf. att det behövs ett Hospice i Gävle och är du beredd att se till att en riktig sådan startas?

Där svarar ordföranden ”Om det finns ett behov hos Gävleborna så är det önskvärt att det kommer igång men det är regionens ansvar”. Att det finns önskemål om detta kan väl inte vara en nyhet, stiftelsen Själaro gjorde en enkät redan 2011 om detta och fick ett väldigt tydligt svar.
Sedan säger hon att det är regionens ansvar vilket är märkligt. När jag frågar hennes C-kollegor i regionen så säger de att det är kommunens ansvar. Konstigt att centerpartisterna i länet inte kan vara överens om vems ansvar det är.

Fråga 3. Är du beredd att inleda samtal med regionen för att hitta en lösning med vårdavtal.

Här kan hon inte ge något svar. Och det är klart, vill centern i regionen inte få till detta så är det nog känsligt att gå emot sina C-kollegor. Men lite mer än svammel som svar hade jag hoppats på här.

4. Till sist är du beredd att säkerställa att ges möjlighet att bedriva Hospicevård, där bl.a. 24h regeln tas bort och att man följer de riktlinjer som finns för Hospicevård?”

Här kommer svaret som förklarar varför majoriteten inte är beredd att få det att fungerar som vi förväntat oss. Ordföranden svarar att det är bara ett vanligt korttidsboende och ingen renodlad Palliativ enhet och att det inte går ha några särskilda regler för detta kortis.

Så det var med besvikelse som jag mottog svaren från ordföranden. Jag hade hoppats på att det skulle finnas vissa öppningar. Nu lovade ordföranden visserligen att den så förkastliga 24h regeln skulle ses över och att man eventuellt bara ska ha palliativa patienter där, men det kommer nog inte bli något av denna översyn. Det är tydligen allmän palliativ vård som är kommunens ansvar medan den specialiserade är regionens ansvar. Det ska bli riktigt intressant att fråga ansvarig politiker i regionen om den specialiserade vården och hur den ska bedrivas.

Det som gjorde mig orolig var att efter debatten fick jag höra att man kommer säga nej till de palliativa patienter som kräver specialiserad vård, vart ska då dessa ta vägen? I sjukhusets korridorer?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar