torsdag 25 april 2019

Debatt om Hälsocentralslakten i Bergsjö

Igår på Regionfullmäktige ställde jag en fråga, s.k. interpellation, till ansvarigt regionråd om hur de hanterat nedläggningen av hälsocentralen i Bergsjö.

Det finns klara och tydliga riktlinjer för hur man avvecklar en hälsocentral, den gäller såväl privata som våra Regiondrivna. Den har tidigare tillämpats när vi avvecklade vår egen HC i Bomhus när Capio ville starta där. Även när Capio avvecklade Wasahuset så använde man denna rutin, som har visat sig fungera bra.

Men när den politiska majoriteten vill lägga ned i Bergsjö väljer man en helt annan process. Först ställer man sig med en privat aktör som gisslan och poserar i media och deklarerar att de nu kommer ta över verksamheten. Sedan kommer man på att man bör fatta politiskt beslut och då stressar man igenom ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden för att sedan kontakta en annan enhet inom regionen som ska hantera det.

Igår påstod dessutom Ansvarigt regionråd att man informerat de berörda enligt rutiner men det stämmer inte. Man gick ut i media den 27 februari och än har inte de berörda fått någon information från regionen enligt den rutin som finns. Hur kan man vara så ignorant mot Bergsjöborna.
Dessutom påstår man att den privata som skulle ”ta över” även ska ta hand om familjecentralen, vilket inte är möjligt. Det krävs nämligen att det finns en MVC där och dessutom är det bara offentligtdrivna som kan ingå i en familjecentral, men det sista hoppas jag att vi kan ändra på inom den närmaste tiden. Även här vilseleder majoriteten Bergsjöborna.

Så igår fick majoriteten stå till svars för detta och där berättar man inte vad man håller på med och ger fullmäktige dessutom felaktig och missvisande information.
Jag har besökt Bergsjö HC och träffat personalen där och jag har även haft kontakt med en del berörda patienter som är mycket fundersamma och upprörda över att man i Bergsjö inte längre ska ha tillgång till läkare som alla andra och att man måste söka sig till Harmånger.

Igår på fullmäktige fick vi i regionen ta emot protestlistor från Nordanstigsborna, över 1000 personer har skrivit under vilket motsvarar 11% av befolkningen, detta kan inte se som annat än en folkstorm mot regionen. Tack Kristoffer för att du tog dig tid att var med på Regionfullmäktige så dessa kunde lämnas över till majoriteten, jag själv bistod i detta genom att säkerställa att Tommy Berger verkligen fick dem. Nu finns det dokumenterat så han kommer inte undan.

Nu är det glädjande att det finns en annan privat aktör som är beredd att starta en ny hälsocentral i Bergsjö, och detta kommer ske oavsett vad regionen gör. De kommer starta en fullskalig vårdcentral där läkare alltid finns på plats, dessutom kommer de vara läkare som är fast anställda vilket är bra för kvalitén och kontinuiteten. Man kan alltså inte ”lova” någon att ta över utan som tur är finns etableringsfrihet för aktörer. Tack vare att vi infört vårdval i hela landet så kan inte bångstyriga sossepolitiker stoppa utvecklingen.

Till detta så finns det en rapport, som majoriteten inte verkar vilja kännas vid, där man förklarar vilken utveckling man vill se med god och nära vård. Man kommer ta bort garantierna för att det finns allmänläkare på plats på våra hälsocentraler som dessutom ska bli färre och större. Vad som händer med Bollnäs sjukhus som i denna rapport blir ett närsjukhus vill man inte heller prata om utan blir väldigt upprörd och påstår att jag ljuger när jag citerar rapporten, men mer om detta senare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar