torsdag 11 april 2019

När får Gävleborg ett riktigt Hospice?


Vi Moderater har under många år drivit frågan om att även Gävleborgarna ska få tillgång till riktig Hospicevård. Redan när jag började jobba inom landstingspolitiken för 10 år sedan så drev vi den frågan. Vi gjorde mediala utspel, Hospicekampanjer och vi besökte februari 2011 MellannorrlandsHospice i Sundsvall. En fantastisk verksamhet där en stiftelse driver Hospiceplatser på uppdrag av kommunerna i länet och regionen.

Nu i veckan gjorde vi ett återbesök där tillsammans med mina oppositionsrådskollegor i Regionen och våra politiska tjänstemän. Det var ett fantastiskt besök 2011 och det var kul att få visa upp den för mina kollegor, de flesta av dem är nya i regionen och har inte varit där. Det går inte heller förklara verksamheten utan den måste upplevas.

Där kan patienter som har behov av särskild palliativ vård och inte har möjlighet eller vill vara kvar hemma få en plats. Man kommer dit på remiss från sjukvården och får stanna där så länge som det krävs tills man inte vill vara kvar längre eller att man avlider.

Det finns ständig bemanning med sjuksköterskor och tillgång till läkare dygnet runt för att snabbt kunna hjälpa patienten när behov uppstår. Det finns även andra resurser som hjälper till och ger stöd för dessa patienter och anhöriga i deras svåra situation.

När man kliver in genom dörren och träffar personalen så märker man att det är något mycket speciell verksamhet. Vi fick berättat för oss om hur ett Hospice ska fungera och vi fick se oss runt i lokalerna.

Frågan man kan ställa sig är varför inte Gävleborgarna kan få tillgång till en sådan verksamhet. Nu var det glädjande att höra att man förra året haft fyra patienter från norra delen av Gävleborg. Men de som bor i de södra delarna av länet ges inte denna möjlighet. Därför har vi moderater krävt och kräver att vi startar Hospice även i Gävleborg. När vi senast drev detta så föreslog vi att man skulle ta infektionsklinikens hus, som ligger i anslutning till Gävle sjukhus, i anspråk. Detta var inte den rödgröna majoriteten intresserad av då och risken är att de fortfarande inte ser behovet av denna verksamhet.

Vi har kunnat läsa om Gävle kommuns försök till att starta sådan verksamhet på Gävle strand, men utan ett vårdavtal med Regionen så är det omöjligt.

När vi träffar medarbetare och patienter i regionen och kommunen så önskar alla en sådan verksamhet men den rödgröna majoriteten i Regionen vill inte se behoven, frågan är om den rödgröna ledningen i Gävle kommun kan se behoven. Vi vet att den förra Alliansledningen gjorde det.

Jag och vi moderater kommer tillsammans med den borgerliga oppositionen i regionen fortsätta driva denna fråga ända till dess att den blir verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar