söndag 23 juni 2019

Ludvikamoms kan slå hårt mot vården i länet

Välkommen till Ludvika 2014 Om en vecka kommer villkoren för de privata vårdgivarna att ändras i länet. Skatteverket har beslutat att vårdens kostnader för hyrpersonal ska momsbeläggas. Sjukvården är i sig momsbefriat vilket innebär när regionerna köper vård av varandra eller köper in vårdtjänster så är det ingen moms på det. Det i sin tur innebär att vårdgivarna inte kan ”dra av” momsen som andra företag och branscher kan. Däremot de tjänster och varor som inte är vård är momsbelagda och eftersom de som säljer vård inte har någon moms på sina tjänster så går det inte att dra någon moms på de varor och tjänster de i sin tur köper in som är momsbelagda. Så konsekvenser är att den ingående momsen helt enkelt läggs på priset till regionerna.

Staten kompenserar dock regionerna för sina momskostnader fullt ut så denna förändring påverkar inte regionens kostnader, den s.k. Ludvikamomsen. Att den kallas så är för att det är/var skattekontoret i Ludvika som administrerade detta. Syftet med detta var att göra det neutralt huruvida man upphandlade en tjänst av privat aktör eller om man utför det i egen regi.

För att hantera detta när man upphandlar i en kommun eller region som kan man lägga på en momskompensation till de privata vårdgivarna. I vissa fall är det 3% men kan också vara en annan procentsats, detta beror på hur mycket tjänster och varor vårdgivaren har som är momsbelagda. Och då förstår man ganska snabbt att detta skiljer sig mellan olika privata vårdgivare. En vårdgivare kanske har all personal anställda vilket då inte beläggs med moms medan andra låter sina medarbetare ha egna bolag och ”hyr ut” sig själva till sin arbetsgivare. Vissa äger sina lokaler och andra hyr in sina lokaler vilket också påverkar hur mycket moms man ska betala.
Så en general kompensation ger inte rätt kompensation, vissa får kanske mer än vad momsen kostar och andra förlorar på det.

Så nu har skatteverket bestämt att all inhyrd personal inte ska ses som vårdtjänst och ska därför momsbeläggas. Detta kommer slå hårt mot de som har inhyrd personal. Visserligen har de privata hälsocentralerna hos oss i länet inte några problem med inhyrd personal, de har till skillnad från Regionen bra med bemanning av egen personal. Däremot Aleris i Bollnäs har valt att låta vissa av sina medarbetare ha egna bolag som sedan säljer sina tjänster till bl.a. Aleris i Bollnäs men även andra vårdföretag och kanske offentliga vårdgivare.

Så denna förändring kommer att slå hårt mot vissa av regionens vårdgivare. Vi har lyft frågan på regionstyrelsen för att se hur vi i regionen kan hantera detta så inte de privata vårdgivarna missgynnas och får högre kostnader, som inte kompenseras, än vi får i egen regi. Vi vet att marginalerna är små inom vården så detta kan i värsta fall slå ut vårdgivare i länet.
Så vi lyfte denna fråga för någon månad sedan och den politiska majoriteten var helt ointresserade av detta, trots att de fick bra information om hur systemet fungerar från våra tjänstemän. När vi nu lyfte samma sak igen så var i alla fall våra tjänstemän oroliga för detta och skulle bevaka och se vad som händer.

Det enklaste vore såklart om regeringen gick in och agerade i detta och där kan länets socialdemokrater påverka vilket jag anser att de bör göra. Även centerpartiet som sitter i ledningen i regionen och även är stödparti till socialdemokraterna nationellt bör trycka på i detta. De säger sig vara för privata utförare och då har de nu chansen att faktiskt gör skillnad, men det tror jag inte de kommer att orka driva igenom.

Jag hoppas verkligen att denna förändring inte kommer slå ut vårdgivare, jag kan tänka mig att denna fråga var sådan som också kan ha påverkat Aleris beslut att dra sig ur Bollnäs sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar