tisdag 25 juni 2019

Besök Kvinnokliniken, Gävle sjukhus

Idag har vi besökt Kvinnoklinikens verksamheter på Gävle sjukhus. Att besöka våra verksamheter är något som ger oss som politiker väldigt mycket bra information. Just kvinnokliniken med förlossning, BB och gynavdelning med mottagning är extra intressant att följa upp. Det har under många varit ganska turbulent där, personal har slutat i stor omfattning, man har slagit ihop avdelningar och minskat vårdplatser. Det har även varit flera fall som det rapporterats om i media och av patienter som jag som politiker har varit tvungna att agera i. Det är dessutom en verksamhet som människor har mycket åsikter om. Det är en av få verksamheter där man har friska patienter som just ska gå igenom det största man kan göra i livet, föda barn. De som kommer dit är såklart förväntansfulla men också oroliga och nervösa. Vi får berättat för oss att det blir allt fler frågor och funderingar från de blivande föräldrarna än vad det har varit tidigare och man ställer allt högre krav. När något sedan inte riktigt blev som man tänkt sig så får personalen, vi politiker och andra runt om kring höra det.

En stor fråga är hur man har organiserat sig. Man har några gynvårdplatser i anslutning till BB där man vårdar bl.a. palliativa cancerpatienter. När man stänger vårdavdelningen på fredag så slussas man ut på övriga avdelningar på sjukhuset för att på Måndag förmiddag komma tillbaks igen. Detta är inte en acceptabel hantering av patienter. Vi hade riktigt bra samtal om vad vi kan göra för att komma till rätta med det.

Självklart tog vi upp frågan om behovet av Hospice med tanke på de Palliativa patienterna som vårdas där och det är såklart en självklarhet att det ska finnas men när jag får frågan om varför det inte har startats ett sådant än så har jag inga riktigt bra svar. Jag tror inte mina politiska motståndare har svårt att se behovet utan det måste vara något annat som hindrar dem. Jag har aldrig hört någon som är emot Hospice, förutom vissa enstaka majoritetspolitiker såklart.

Sedan besökte vi även förlossningen och där var det såklart intressant att höra hur man ser på möjligheten att få till en bättre samvård mellan förlossning, BB och neonatal. Vi pratade även om vad som krävs för kringfunktioner för att en förlossningsklinik ska fungera, jag får åter igen bekräftat att man inte har tänkt till riktigt i framtidsbygget. Man känner även en oro över att man sprider ut sjukhusets verksamheter över hela Gävle i stället för att samla de verksamheter som är beroende av varandra. En tanke som kom upp är varför man inte samlar mödravården på sjukhuset så man kan utveckla samarbetet mellan Gyn, förlossning, BB och mödravården.

Det finns helt klart mycket att jobba vidare med men det kändes ändå bra att man börjar få ordning på arbetsmiljön och att man tagit tag i vissa saker som har varit problematiska tidigare. Så det var en bra känsla man hade när vi åkte från sjukhuset.

På torsdag ska vi göra samma typ av besök på Kvinnokliniken på Hudiksvalls sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar