tisdag 4 juni 2019

Budget 2020 med groteska besparingar

Idag har regionfullmäktige sitt budgetfullmäktige. Det är det första budgetfullmäktige som jag inte närvarar på i egenskap som ansvarigt oppositionsråd.

Vi i den borgerliga oppositionen(M,KD,L och SVG) har återigen gemensamt lagt fram ett förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022. Det finns en stor samsyn mellan oss vad som behöver göras och vi är beredd att ta det ansvar som krävs.

Regionen står inför de största ekonomiska utmaningarna som jag varit med om. Det som vi har varnat för under de senaste åren har nu tyvärr inträffat. Eftersom man inte har jobbat strukturerat med att hålla ned kostnadsutvecklingen så har nu underskotten inom verksamheterna växt till ofantliga 578 miljoner kronor.

Vad gör då majoriteten åt detta?

Vi har läst deras budgetförslag och där finns i stort sett inga åtgärder utan där skriver man att regionstyrelsen ska presentera ett sparpaket till fullmäktige i september/oktober på 578mliljoner kronor.

Igår kunde vi dock läsa i tidningen att man nu har kommit fram till en del åtgärder. Och det är nog ingen slump att man har avvaktat vårt budgetförslag. Man har bl.a. anammat vårt förslag om att stänga Stockholmskontoret och minska ned antalet konsulter under regionstyrelsen. Det enklaste skulle så klart att man antog vår budget direkt då slapp man sitta och vänta på våra förslag.

I övrigt föreslår vi i vår budget


  • Satsningar på Primärvården, den har varit underfinansierad under många år och vi vill att man rättar till det med extra anslag på 100mnkr
  • Satsning på mer personal och bättre lönestruktur

Sedan föreslår vi:

  • Effektivisering inom administrationen. Idag jobbar 609 personer och där skulle man kunna effektivisera
  • Regionstyrelsen köper konsulter för 80mnkr och där kan man helt klart minska ned de behoven.
  • Effektivare nyttjande av lokaler, idag har vi interna hyreskostnader på 300mnkr och kan vi avyttra lokaler vi inte har behov av. Dessutom måste Framtidsbygget bli billigare, man lägger stora resurser på detta och där verkar det inte finnas några begränsningar. Annars kommer våra kostnader öka med 300mnkr/år bara i högre hyreskostnader.
  • Vi lägger dessutom 2,1mdr på övrig administration, IT, ekonomi, kommunikation, forskningsråd, regionstab, regionledning, utvecklingsförvaltning.
  • Effektivare inköp och upphandlingar, här finns det mycket att göra.
  • Till sist så bör man sälja av vindkraftverken så fort som möjligt, de fortsätter att kosta och de kommer aldrig bli lönsamma. 

Så det finns mycket som vi kan effektivisera som vi har föreslagit men det enklaste och effektivaste är väl ändå att majoriteten tar vår utsträckta hand och tillsätter den kriskommission som vi föreslagit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar