måndag 30 december 2019

Tack 10-talet, gott nytt år

Nu är 2019 och 10-talet slut och det är dags att sammanfatta och utvärdera året som gått. Det är första året för en ny mandatperiod där det är nya (eller gamla) förtroendevalda på de politiska posterna vilket alltid innebär att laget omformas en del. Detta sker även hos de politiska motståndarna och samarbetspartier vilket också gör att spelplanen ändras och det känns som det blivit mycket förändringar just denna mandatperiod.

Det ekonomiska läget har försämrats radikalt under året, underskotten har ökat och vi ser inga förslag på åtgärder från den styrande majoriteten. Vi i oppositionen kunde därför lägga en gemensam budget inför 2020 där vi hade med konkreta förslag på åtgärder.  Detta kommer innebära rejäla utmaningar nästa år i och med att lågkonjunkturen närmar sig allt mer och då kommer det politiska ledarskapet prövas på riktigt allvar.

Bollnäs sjukhus återtogs av Regionen. Detta efter att Aleris och Regionen kommit överens om att de skulle lämna avtalet i förtid. Vi har såklart försökt hålla koll på detta men tyvärr så har man inte låtit oppositionen ha insyn i denna process. Vi har såklart påpekat behovet av en ny upphandling som vi moderater kräver ska genomföras omgående. Vi får nu se om det blir någon ny upphandling eller inte.
Den stora politiska frågan har varit den palliativa vården och behovet av mer specialiserad palliativ vård. Vi har under många år drivit på frågan om Hospice och året har återigen präglats av denna fråga. Särskilt starkt har det varit att höra om hur bristfällig den s.k. hospicevården fungerar i Gävle.

Vi har även under året gjort mycket annat inom regionpolitiken. Mycket fokus har lagts på verksamhetsbesök, där vi i år har gjort över 100 besök. Det kanske inte låter små mycket men med tanke på att varje besök tar minst 2h + resor så förstår man hur mycket tid vi lagt på detta. Vi har framförallt besökt våra enheter inom regionen men även den del kommunala verksamheter som har kopplingar till regionen. Vi har även besökt en del av länets största industriföretag. Det är den svenska industrin som är motorn i samhället. Gävleborg har varit Sveriges främsta industrilän och vi vill att vi återigen ska ta den positionen. Vi tenderar att ta dessa stora företag för givet och det finns även krafter som vill att ska lägga ned.Det ger väldigt mycket att vara ute och göra besök i våra verksamheter. Jag får en mycket bättre förståelse för det som görs på våra enheter och jag lär mig väldigt mycket. Vi får även många bra inspel på vad vi politiker kan göra för att underlätta och förbättra för våra verksamheter. Ett besök som gav extra mycket i år var när jag praktiserade på länsrehab i Sandviken, där fick jag möjligheten under en dag vara med och se hur de arbetar och även möta en del patienter.

Men året har inte bara handlat om sakpolitik och besök i verkligheten utan även det politiska klimatet. Där har det hänt mycket under de senaste åren och under 2019 har det blivit ännu sämre. Jag antar att samtalsklimatet tenderar att ta stryk när politiker känner sig pressade och stressade. Jag har försökt att hålla fanan högt i detta och inte sjunka så lågt som mina motståndare har gjort. Det är svårt men jag tror verkligen på att man ska leva som man lär. Lågvattenmärket var nog ändå när en vänsterpartist kallade mig och oss moderater för rasister ifrån talarstolen i regionfullmäktige. Vi har dessutom en ordförande där som tycker det är helt okej att säga vad som helst från sina majoritetskompisar.

Till detta har vi tonen på sociala medier som också blir sämre och sämre. Även här försöker jag föregå med gott exempel och tänka på hur jag uttrycker mig. Konsekvensen blir också att jag lite för ofta duckar i den debatten. Det är svårt att vara saklig och korrekt när man möts av påhopp och ovilja att föra ett bra politiska samtal.

Den politiska majoriteten har en helt annan strategi. De ledande personerna med regionråden i spetsen har i år valt att inte ta debatten mot oss moderater. Vid flertalet tillfällen har man valt att inte ställa upp på radiodebatt mot oss utan helt enkelt inte svarat på förfrågan eller skickat dit en tjänsteman. Detta är såklart mycket oroande för demokratin. Om olika synpunkter inte möts i det offentliga rummet och i media hur ska då väljarna kunna göra rationella val på valdagen. Man låter då sociala medier ta över hela politiska samtalet och med tanke på hur fungerar där med filterbubblor och nättroll så bör även socialdemokraterna vara oroliga.

Vi har under hösten även startat vår nya podd, Region Gävleborg med Stenvard & Strömberg. Tanken med den är att vara lite motpol till twitter och försöka få till det politiska samtalet där vi kan reflektera mer och fördjupa samtalet i aktuella politiska frågor. Där lyfte vi just Hospicefrågan men även vargens vara eller inte vara har vi resonerat kring.

Nu återstår endast några timmar på året och det är även dags att blicka framåt. Jag ser fram emot det nya året och det nya decenniet. Jag brukar inte ge några särskilda nyårslöften men min ambition är att jobba med att förbättra det politiska samtalsklimatet. Vi kommer även intensifiera det politiska arbetet genom att bli mer konkret i våra politiska förslag och bli tydligare med att påvisa på det politiska alternativet. Sedan kommer vi fortsätta med våra besök, ambitionen är att göra mer besök 2020 än vad vi gjorde under 2019.

Allt detta gör att det kommer bli ett fullspäckat 2020.

Gott nytt år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar