tisdag 4 februari 2020

Tuffa tider för X-trafik och vänsterpolitiken

Regionen ansvarar för all kollektivtrafik i länet. För den trafik som man själv inte bedriver så ska man samordna all trafik vad gäller tidtabeller, biljettsystem och hållplatser.

Vissa regioner väljer att själva köra sina bussar men vi i Gävleborg har valt sedan länge att upphandla fordon och drift tillsammans med personal som kör. Vi har valt att dela upp det i landsortstrafik Hälsingland inkl. stadstrafik i Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs. Landsortstrafik i Gästrikland inklusive stadstrafik i Sandviken samt Stadstrafiken i Gävle som tre separata avtal. Till detta så upphandlar vi driften och personal att köra våra x-tåg. Till sist så finns även ett samarbete med med några av våra angränsande län i Tåg i Bergslagen, som kör tågen väster ut från Gävle.

Alla dessa upphandlingar sker vid olika tidpunkter och är utformade på lite olika sätt.
För något år sedan så gjordes den nya upphandlingen av stadstrafiken i Gävle med trafikstart i år. Tidigare har vi politiker varit inblandade i dessa upphandlingar där vi har ställt krav och i vissa fall tagit aktiva beslut om vad som ska ingå eller inte. I just denna upphandling så tog man beslut t mars 2018 i Hållbarhetsnämnden att vi ska fortsätta ha en trafik som finansieras av regionen. Men efter det har inga officiella beslut tagits om hur upphandlingen ska se ut eller gå till.

Jag har tidigare läst underlagen och haft synpunkter på att man har valt att tvinga operatören till Biogasbussar, vilket är en lösning som vi är ganska ensamma om. Resten av branschen går mot mer miljövänliga el-bussar och hybridbussar. Dessutom är Biogasbussar allmän känt som att de är dyrare och kräver mer underhåll. Prisskillnaden ligger på runt 20% dyrare för biogas än annan lösning. Som jag tidigare har skrivit så finns det exempel på när biogasbussar har exploderat med riktigt otäckt brandförlopp. Detta väljer man att aktivt bortse ifrån.

Inte nog med att man valt dyr och livsfarlig biogaslösning, för att tillfredsställa sina partikamrater i Gävle som investerat i egen biogasproduktion och distribution, så har man valt bort andra intäktskällor för operatören.

Man har helt enkelt valt bort att tillåta reklam på bussarna. Som alla kan se i Gävle så har man möjlighet att sätta på reklam på bussarna, det kan vara allt från en liten dekal till en helt stripad buss. Detta ger operatören bra intäkter, min gissning är att det kan röra sig upp till 20mnkr per år, som nu istället läggs på priset som regionen får betala.

Så vänstermajoriteten har gjort politiska val utan att fatta formella beslut. Först med dyr farlig biogas så har man nu även valt bort reklam på bussarna. Den som har studerat centrumhållplatserna i Gävle har även sett vid den senaste ombyggnationen så valde man bort även den intäktskällan med reklam på busskurerna, även detta låg vänstern bakom.

Men varför är reklam så viktigt?

Reklamen i sig är inte viktig däremot vill jag ha så kostnadseffektiv trafik som möjligt. Det ger oss mer trafik för samma skattepengar vi kan hålla priserna nere och vi får mer resurser till sjukvården.
Detta väljer nu Vänsterpartierna bort vilket har inneburit att man höjt priserna kraftigt man kommer dra ned trafiken i länet, vilket går emot deras egen politik. Vad jag har förstått så vill de ha mer trafik som dessutom ska vara gratis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar