lördag 8 februari 2020

Busskort(x-trafik) till Regionens medarbetare, vad kostar det?

Vi moderater i regionen har föreslagit att vi ska erbjuda våra anställda ett x-trafikkort som betalas via bruttolöneavdrag. En avgörande del i detta är att hela upplägget ska vara kostnadsneutralt för regionen som arbetsgivare. Liknande upplägg finns hos andra arbetsgivare men då oftast rör det sig om andra förmåner. Just möjligheten till kollektivtrafiken har genomförts i andra regioner.
Detta har skapa reaktioner hos andra partiers företrädare vilket är intressant och spännande. Man ifrågasätter om detta är rätt prioriterat och huruvida det kan bli kostnadsneutralt eller inte. Det har då lyfts frågan om att vi betalar en ersättning till operatören för varje påstigande och då ökar våra kostnader. Detta är visserligen sant men vi får också en intäkt när medarbetaren köper ett busskort, för det är de som faktiskt betalar.

Vissa vill påskina att detta är ”gratis” men så är det självklart inte utan det är medarbetaren som faktiskt betalar men gör det innan skatten dras så där blir det en subvention. Man ska även känna till det inte heller görs några pensionsavsättningar på det beloppen, men detta funkar som vilken bruttolöneförmån som helst.

Det har även framförts att vi tappar skatteintäkter i och med detta men det är inte heller korrekt. I och med att vi har ett inkomstutjämningssystem som gör att alla kommuner/regioner får samma skatteintäkt per invånare oavsett vad man tjänar så påverkas inte detta(förutom på nationell nivå)
Men den stora frågan som det spekulerats i är huruvida denna ersättning verkligen täcks av intäkten vi får för busskortet eller inte. Jag har envist sagt att så är fallet, vilket är en förutsättning för vårt förslag, men här kommer lite beräkningar för att påvisa detta.Ett månadskort för vuxen kostar i stadstrafik(1zon) 546kr, köper man länskort kostar det 1470kr

För varje påstigande betalas följande:
Stadstrafiken Gävle 15kr, kommer bli 7kr med nya avtalet som träder ikraft vid halvårsskiftet
Länsbussar Gästrikland 20kr
Stadsbussar Gästrikland(Sandviken) 9kr
Länsbussar Hälsingland 8kr
Stadsbussar Hälsingland (Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn) 4kr
X-tågen 0kr

Räknar man då lite enkelt att man åker fram och tillbaks till jobbet så blir det följande:

Kostnader/mån* x-trafikkort/mån
Gävle stad  600kr (nya avtalet 280kr) 546 kr
Sandviken stad  360 kr 546 kr
Gästrikland  800 kr 1 008 kr
Hudiksvall stad  160 kr 546 kr
Hälsingland  320 kr 777 kr
X-tåg  0 kr 1 470 kr

*Om man åker varje vardag fram och tillbaks till jobbet

Så åker man Hudiksvall – Gävle sjukhus(Stadstrafik Hudik – x-tåg – Gävle stad) betalar vi 440kr med nya avtalet i Gävle och intäkterna från försäljning av x-trafikkortet ger 1470kr

Åker man Hofors-Gävle(Länsbuss –Stadstrafik Gävle) betalar vi 1080kr till operatören och intäkterna är 1239kr

Så detta visar enkelt att den rörliga ersättningen är lägre än de intäkter vi får in för dessa marginalresor. Är det sedan så att resandet ökar kraftigt och det kräver fler avgångar eller bussar så ökar såklart kostnaderna. Men så ser upplägget ut för vår kollektivtrafik i länet och oavsett vem som betalar för busskorten så blir det vissa tröskeleffekter när resandet ökar.

Detta förslag antogs av en enig moderat regionfullmäktigegrupp. Det har genomförts i någon annan region och när jag träffade mina regionrådskollegor från övriga Svealandsregionen så väckte detta förslag stort intresse och det kommer att föreslås på andra håll nu också.

Det känns bra att kunna lägga bra konkreta förslag som är ekonomiskt ansvarsfulla men som underlättar för våra medarbetare och som sedan kanske gör oss till en liten mer attraktiv arbetsgivare.
Nu får vi se vad övriga partier säger. Jag tror att detta stressar en del i majoriteten men om de släpper prestigen så tror jag detta kan genomföras relativt snart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar