söndag 2 februari 2020

Vart är bokslutsrapporten?

Nu är bokslutet klart för 2019 och vi kan sammanfatta det ekonomiska året som gått. Vi i oppositionen har ännu inte fått se rapporten men den ska presenteras på regionstyrelsen på onsdag. Böckerna ”stängdes” för över en vecka sedan och det hade varit lämpligt att vi fått se dessa när de var klara men så blev det inte i år heller.

Däremot så kan man se det ekonomiska utfallet i ekonomisystemet som alla anställda i regionen kommer åt via intranätet. Jag har självklart följt utvecklingen under året och eftersom vi inte får mer detaljerade redovisningar så blir man hänvisad till de interna systemen istället

Det man kan konstatera är att regionen gör ett negativt resultat i våra verksamheter även 2019.  Resultatet före finansnetto var -85mnkr vilket är något bättre än året innan(vilket innebär att det var lite mindre dåligt) Efter finansnetto så klarar man av ett positivt resultat med +576mnkr. Då ska man även ta hänsyn till att våra pensionsfonder har ökat i värde med +655mnkr bättre än budget. Denna värdeökning är bara fiktiv eftersom de inte har sålts några större tillgångar, vi måste sedan ett par år redovisa värdeutvecklingen kontinuerligt och det läggs in i resultaträkningen. Jag har tjatat på att man ska redovisa både med och utan pensionsfonden för att få en så rättvis bild som möjligt, vi får se om det blir så i år(tror inte det men hoppas kan man).


Redovisning över nämnderna

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvården går fortfarande med kraftiga underskott med -243mnkr vilket är lite bättre än prognos och föregående år.

Vi har krävt redovisat vilka delar som går med underskott och vad orsakerna är. Det har vi aldrig fått redovisat men det vi kan se är i alla fall att följande verksamheter har fortfarande kraftiga underskott:

Ambulans och Akut                     -35mnkr
Anestesi                                       -22mnkr
Internmedicin                             -89mnkr
Kvinnosjukvård                          -20mnkr
Onkologi                            -19mnk
Ortopedi                            -16mnkr
Primärvården                           -54mnkr
Totalt                                        -255mnkr

Det är i stort sett samma enheter som går med underskott som året innan så de verkar inte ha fått ordning på ekonomin. Vad dessa underskott består i kommer vi fortsätta kräva svar på. Jag antar att inte produktionen har ökat utan att det består i något annat.

Utfalla HSN över året
Jag har som sagt följt utvecklingen under året och man har påstått att man gjort åtgärder för att få ordning på underskotten. Men tittar på man kostnadsutvecklingen under året så ser man tydligt att vi håller oss inom de normala variationerna och vi är inte upp över nollstrecket vid årets slut.


Hållbarhetsnämnden

Även Hållbarhetsnämnden gör underskott i år med -7mnkr vilket beror på att X-trafik gör ett underskott på -11mnkr. Här vet vi att man planerar indragningar av trafik och höjda biljettpriser som åtgärd, vilket är beklagligt.

Vi vet också att det nästa år startas en ny upphandlingsperiod för stadstrafiken i Gävle där man medvetet valt dyra lösningar som biogasbussar och man valt bort möjligheten för reklamintäkter vilket i innebär att kostnaderna ökar för oss skattebetalare med bra bit över 40mnkr (på en omsättning på 150mnkr).

Helheten

För regionen som helhet kan vi se att följande delar sticker ut:

  • Inhyrd personal -313mnkr vilket är 223mnkr sämre än budget men lite mindre dåligt än året innan
  • Lönekostnader är -110mnkr sämre än budget
  • Pensionskostnader är också större än budgeterat med -91mnkr
  • Vi kan även se att de riktade statsbidragen är mer än budgeterat, +172mnkr, vilket vi visste när budgeten antogs 2018. 
När det gäller de riktade statsbidragen kan vi konstatera att det blev mer än väntat var att man budgeterade för lågt, vilket vi påtalade men också att det var en M,KD budget som antogs inför 2019. Trots att man fick 172mnkr mer än budgeterat så gör man kraftigt underskott. Den stora skillnaden mot budget när det gäller dessa riktade statsbidrag är

  • God och nära vård +67mnkr
  • Proffesionsmiljarden +35mnkr 
  • sjukskrivningsmiljarden +41mnkr 
  • kortade köer +20mnkr

Sammanfattning
Resultatet på sista raden räddas återigen av värdeökning av pensionsfonden vilket innebär att verksamheten går med kraftigt underskott. Underskottet i våra verksamheter hade dessutom varit ännu sämre om vi inte fått mer riktade statsbidrag än budgeterat och det kan vi tacka M och KD budgeten för. De åtgärder man säger man har genomfört har inte gett de effekter som man räknat med utan vi börjar 2020 med kraftiga underskott. Vi kan helt enkelt konstatera att man inte har fått kontroll på ekonomin inom sjukvården och kanske det värsta av allt man verkar inte bry sig.

Detta är en kort redovisning av ekonomin. Det kommer bli spännande vad ledningen kommentar är till detta när vi får detta presenterat på regionstyrelsen på onsdag.

Däremot börjar jag bli riktigt trött på de ständiga underskotten och bortförklaringarna, varför kan man inte få ordning på ekonomin och varför mörkar man orsakerna. Eller är det så att man inte vet vad underskotten orsakas av vilket är ännu värre. Vi i oppositionen har krävt en kriskommission för att få kontroll på ekonomin men det har man avfärdat från majoriteten. Jag tror det skulle vara bra för regionen om vi tillsammans, majoritet och opposition, lägger prestigen åt sidan och gör något innan det är för sent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar