fredag 31 juli 2020

Krav på extra ersättning från vårdpersonal

I veckan har vi kunnat läsa om vårdpersonalens krav på extra ersättning för det arbete som de gjort under våren och sommaren. Denna gång var det IVA personalen men tidigare har det varit vårdförbundet som ställt sådana krav och vi har även tidigare läst om politiska krav på extra ersättning.

Det är klart att det är lätt att ställa krav på mer betalt och det är lätt att instämma i kören. Men frågan är nog inte så enkel. Vi kan bara se vad som hände med den så enkla frågan om presentgåvan som den avgående regiondirektören beslutade om. Det var en liten fråga men blev ändå så fel. Vilka skulle få den och inte? Hur gör vi med de som är anställda av någon annan, de kan inte ta del av den. Varför inte gynna de privata företagen med ett sådant presentkort. Ja, kritiken och frågorna är många. Kostnaden för detta var 3 till 7mnkr, beroende på hur man räknar.
 
Allt detta går såklart även tillämpa på kraven på extra ersättning. Vilka inom vården ska få extra ersättning, gäller det all personal eller bara vissa. Vi vet att många haft det riktigt tufft men vi vet också att vissa enheter haft det väldigt lugnt, ska alla få en sådan ersättning. Hur gör man med de som är anställda privat d.v.s. städpersonal och sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som jobbar på de privata vårdcentralerna. Om man sedan politiskt föreslår det så bör man samtidigt berätta hur det ska finansieras. Skulle man ge all vårdpersonal 20000kr extra så kostar det över 100miljoner kronor. Är man beredd att höja skatten för att finansiera det, vad vill man annars dra ned på?

När brevet kom till min kännedom(det skickades bara till RSO) så hade jag kontakt med de medarbetare som stod bakom detta i tidningens artikel. Jag har tidigare haft liknande dialog med vårdförbundet och även andra medarbetare. Jag tror att det krävs mer dialog kring detta innan man tar något vidare steg.

För mig är frågan lite större än att säga ja till detta utan att först se hur det kan göras på ett rättvist och bra sätt som alla kan stå bakom. Det är inte bara de som ska få ett sådant erbjudande som ska vara nöjda utan även andra. Dessutom bör man fundera på hur det slår på kommande löneutveckling. Det är kanske där vi ska lägga dessa medel. 

För mig är det viktigt att vi betalar bra, konkurrenskraftiga och rättvisa löner till våra medarbetare. Det har vi krävt länge och har inte förändrats i och med rådande pandemi. Sedan vet vi att det är mycket annat som är viktigt exempelvis arbetsmiljö, fler kollegor och kompetensutveckling. 

Dessa diskussioner kommer att fortsätta under hösten och vi moderater kommer vara seriösa och ansvarstagande i detta arbete. Vi kommer inte lova allt till alla och vi kommer såklart se till att det är finansierat. Det låter säkert lite tråkigt och typiskt moderat men det kanske är just därför vi är moderater, ansvarsfulla, seriösa, rättvisa, och pålitliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar