torsdag 15 oktober 2020

Dimridåer från ledningen i regionen över delårsapporten

 Nu har regionen presenterat sitt delårsrapport(januari-augusti). Den politiska ledningen håller sig såklart undan utan skjuter fram tjänstemännen istället i uppdrag att förmedla ”rätt” bild. Det innebär att man lägger ut dimridåer och gör allt man kan för att visa en så positiv bild som möjligt men stämmer verkligen denna?

Finns det sedan några små problem så skyller man på pandemin och dess konsekvenser. Men det stämmer såklart inte. Ser man på budgetavvikelserna före pandemin och nu efter(den är ännu inte över men vi har ytterst få covid patienter) så ser man att den är ungefär lika stor inom hälso- och sjukvården. En är dessutom lite högre än föregående år.

Kostnadsavvikelse 2020 2019 2018
September -51mnkr -37mnkr -38mnkr
Februari             -34mnkr -30mnkr -17mnkr

Att på påstå att vi har fått ordning på ekonomin är rena felaktigheter

Gräver vi lite mer i underlagen så ser vi att kostnaderna för inhyrd personal sticker iväg. 238mnkr mot budgeterade 93mnkr och det är framförallt läkare som avviker. Att vi skulle hamna så lågt som budget var ju dessutom inte ens rimligt, men det är stora avvikelser som behöver förklaras.  

Sedan skyller man på pandemin och visst den har kostat en del för oss. Däremot så har övrig vård stannat av. Vi har aldrig haft så många lediga vårdpalatser så eftersom vi bemannar utifrån beläggning så finns det ingen förklaring där att kostnaderna har stuckit iväg, prognosen för året är -210mnkr. 

De områden som sticker ut och som alltid har gjort det är
Primärvården -73mnkr
Internmedicin -59mnkr
Anestesi -38mnkr
BUS -37mnkr

Till detta ska man även lägga till att man från första början medvetet har budgeterat för underskott. Exempelvis så har primärvården ett budgeterat underskott på 73mnkr, Internmedicin 78mnkr. Detta i sig kräver en egen förklaring, hur kan man medvetet underbudgetera och sedan säga att man har en ekonomi i balans i våra verksamheter.

Resultatet räddas som vanligt av ökade intäkter, vilket är lite tur. Denna gång är det inte skatteintäkterna som gör det utan de massiva resurser som staten tillfälligt har gett oss i extra tillfällig statsbidrag. Dessa kommer inte rädda oss på sikt utan ger oss lite andrum.

Allt detta är helt öppna siffror som vem som helst kan få fram. Det krävs lite tid och engagemang för att hitta och förstå dem. Jag brukar alltid sätta mig ned och gå igenom för att försöka förstå var i underskotten uppstår. Jag förstår att media inte har samma tid som mig men lite mer fördjupning skulle vara på sin plats och kanske lite kritiska frågor. Revisorerna har gjort just detta och riktar skarp kritik mot regionledningen som inte tar ekonomin på allvar.

Även om det kan bli torrt och tråkigt så kommer jag i alla fall fortsätta att göra det jag kan för att få ordning på ekonomin i regionen. Jag är övertygad att det går, annars kulle jag intehålla på med regionpolitik. Vi bjöd in majoriteten i våras för att göra detta tillsammans men intresset svalnade ganska snabbt. Detta är bara att beklaga, för jag tror att vi kommer tappa dyrbar tid att vänta till nästa mandatperiod för att få koll på ekonomin.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar