söndag 4 oktober 2020

Idag firar vi den fria företagsamheten

Idag uppmärksammar och firar vi den fria företagsamheten. 

Idag är en viktig dag och värd att påminna oss alla om vikten av att vi har fria företag och företagare som skapar förutsättningar för att skapa det goda samhället.

Vi som inte är företagare behöver påminnas om vilket jobb dessa entreprenörer gör och all den tid de lägger ned i sina företag. Jag är själv uppväxt i en företagarfamilj där båda mina föräldrar har drivit företag under min uppväxt. Jag har även vänner som driver företag lokalt i Gävle. Jag ser hur mycket man behöver slita och vilken otrygg tillvaro man lever i, trots detta så väljer många att driva ett eget företag istället för att jobba som anställd vilket vi ska vara oerhört tacksamma för. 

Men hur är det att driva företag och vara företagare i Gävleborg? Läser man Svenskt näringslivs företagsranking så är det allt annat än en munter läsning. Vi som län ligger verkligen i botten i dessa mätningar. Problemet som ofta lyfts fram är att vi ligger så lågt beroende på politiker och tjänstemäns attityder gentemot företagare. Detta skulle kunna vara enkelt att göra något åt men samtidigt är attityder svårt att förändra. Hade det var andra faktorer som hög skatt eller dålig infrastruktur så hade det varit mer handgripligt att jobba med.

Under de år Alliansen satt vid rodret i Gävle kommun så lyftes dessa frågor och vi började jobba med detta. Men attityder tar lång tid att förändra och vi har de politiker vi har och alla tjänstemän är inte så enkelt att förändra attityder hos. Men vi gjorde stora insatser och det kändes som vi var på rätt väg när sossarna kom tillbaks till makten och nu är vi tillbaks där vi var innan. Därför är det extra kul att se hur andra kommuner i länet lyckats, Ovanåker är ett sådant där har det just vi moderater som ansvarar för dessa frågor vilket kan vara en av orsakerna till deras placering i rankingen(plats 100 av 290, höjning med 60 placeringar). 

I Gävleborg finns det 10 000 företagare vilket är mycket. Dessutom så kan över 70 00 Gävleborgare tänka sig att driva eget företag vilket är kanske ännu mer positivt. Bland dessa kan man tänka sig att det finns en bra attityd och nyfikenhet och med rätt förutsättningar så kan en del av dessa ta klivet och starta eget.

Vad kan vi regionpolitiker göra för att förbättra klimatet i länet? Den mesta av företagspolitiken och kontakterna sker lokalt i våra kommuner. Regionen har en ganska anonym tillvaro i dessa frågor. Vi delar ut en del bidrag och företagsstöd vilket gör en del nytta. Men där finns det en del att fundera över. Är det bra med att det offentliga ger pengar till vissa utvalda företag eller skapar det en snedvridning av konkurrensen.

Sedan kan vi jobba med våra upphandlingar. Kommunerna och regionen upphandlar mycket till våra verksamheter och här kan vi se till att våra lokala entreprenörer får en möjlighet att vara med och konkurrera. Det kan röra sig om kollektivtrafiken och de upphandlingarna, buss och taxi. Det kan även röra sig om upphandling av städ och matlagningen på våra sjukhus. 

Infrastrukturen är också något som är viktigt för företagen och företagarna. Hur kan man på ett snabbt och effektivt sätt röra sig i länet. Har man tillgång till bra bredband o.s.v. Finns det god tillgång till billig och pålitlig elförsörjning. Det finns helt klart en del att göra.

Men det viktigaste vi politiker kan göra är att möte dessa företag och lyssna till hur deras vardag ser ut. Genom att lyssna och förstå deras tillvaro så kan attityden förändras hos oss politiker och våra tjänstemän. Vi kan även i dessa möten få till oss vad som vi behöver jobba med i kommunerna och regionen. Vi har därför föreslagit i regionen att vi ska starta ett regionalt företagarråd, men det har möts av kalla handen från majoriteten. Jag vet från den kommunala världen hur viktig dessa mötesplatser är för att förbättra dialogen mellan oss politiker och näringslivet. Därför är det bra att vi moderat har startat företagarråd på lite olika håll. Där kan vi skapa mötesplatser och förbättra dialogen. Även om vi är företagarpartiet nummer ett så behöver vi också utveckla vårt arbete.

Men idag firar vi den fria företagsamheten och påminner oss om den kamp som mina företrädare genomförde på 80talet när sossarna ville socialisera hela det svenska näringslivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar