onsdag 4 november 2020

Region Gävleborg Budget 2021, första drabbningen

 Idag så kommer regionstyrelsen hantera de olika budgetförslag som finns inför 2021. Majoriteten kommer såklart lägga fram sitt förslag och vi i oppositionen kommer lägga fram två förslag. Ett från den samlade borgerliga oppositionen och ett från Sverigedemokraterna.

Majoritetens förslag är ett långt intetsägande dokument med mest vackra ord och floskler. Det som är värt att notera är att på 52sidor så är det endast 5 som tar upp sjukvårdens utmaningar och de tankar hur de vill utveckla vården i länet. Resten handlar till största del om allt annat regionen gör (och inte gör), samt lite siffror med ramar. Värt att notera att sjukvården står för 83% av den totala anslagen i regionen. Detta visar hur oengagerad man är för att vi ska få en bättre sjukvård. Extra intressant är det i dessa pandemitider.

Man duckar också helt i ansvarsfrågan och tar inte ansvar för regionens utveckling. Dessutom kan vi se att man inte själva tror på sin egen budget vilket har bekräftats av hälso- sjukvårdsnämndens ordförande på senaste Regionstyrelsen där han uttryckligen sa ”Vi kollar inte mot budgeten, det är inte intressant”

Vi i oppositionen (M,SVG,KD,L) lägger ett gemensamt förslag där vi gör det som majoriteten inte gör. Vi satsar rejält på sjukvården och stärker upp såväl primärvården kraftigt som slutenvården där vi satsar extra på utökad bemanning, fler vårdplatser och bättre arbetsvillkor för våra medarbetare.

Vi vill även att man tar fram en långsiktig strategi för vårdens utveckling i länet. Dessutom har vi tidigare kriskommission som verkligen ska gå till botten med regionens ständigt återkommande underskott.

Vi kan inte förvänta oss att majoriteten går med på vår budget men vi hoppas verkligen att de tar till sig några av de alla förslag som vi lägger (totalt 58st). Sista ordet är inte sagt heller, vi kommer debattera detta ytterligare på fullmäktige den 25/11.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar