söndag 27 september 2020

Uttalande om hur vi förhåller oss till andra partier, igen

Allt som ofta dyker frågan upp om hur vi moderater ser på framtiden och samarbete med alla partier. Senast var i veckan när moderaterna i Gävle förklarade att man har för avsikt att prata med alla partier och att man inte har några problem att göra upp med något parti i sakfrågor. Det var i alla fall så det kommunicerades internt.

Vi har även kunna höra hur man på nationell nivå har för avsikt att göra på samma sätt. Däremot var man tydlig att inte bilda regering med SD.

När detta händer så kommer frågor igen om hur vi moderater ser på detta. Självklart så är det min skyldighet att ge min bild på detta vilket jag har fått göra genom årens lopp. Jag har samma ingångar i detta över tid och känner inte att det hänt så mycket i detta perspektiv. Sedan kan det vara så att vissa tolkar in att vi och jag gjort stora förskjutningar i hur vi förhåller oss till just det partiet. 

Jag har även gjort en rad kommentarer på bloggen vilket underlättar att se den röda tråden genom åren.

Jag har från första dag de kom in i kommun och regionfullmäktige sagt att de är lika demokratiskt valda som oss övriga. Tror man på alla människors lika värde så är en sverigedemokrat lika mycket värd som en moderat eller vänsterpartist. Jag är nog den enda som faktiskt tagit strid i fullmäktige när man behandlat dem illa i fullmäktige.

Blogg 1/8 -2018 ”Tror man på alla människors lika värde så är en sverigedemokrat lika mycket värd som en vänsterpartist, man måste behandla dem lika”

Blogg 20/1-2017 Skrev jag följande ”Sverigedemokraterna är ett parti som har mycket tvivelaktiga historia, det finns även ett annat parti som har det. Men ett parti kan inte endast dömas utifrån sin historia utan även utifrån sina aktiva gärningar och aktuell politik.”

Jag skriver även ”Däremot ska vi behandla SD som ett parti som väljarna har valt in. Jag har alltid sagt att vi ska respektera dem och att de sitter på väljarnas mandat och ska respekteras för det. Därför är det inte okej att kalla dem det ena och det andra eller vända dem ryggen som vissa gjort.”

Jag konstaterar även 22/6-2017 efter budgetomröstningen i Gävle att ”Det som är viktigt att komma ihåg är att SD inte i dessa sammanhang är ett parti att lita på. De röstar inte efter egen övertygelse utan mer för att skapa kaos enligt Jimmies modell ”give them hell”

Att förhandla med ett sådant parti är svårt, man måste först bevisa att man är ett parti att lita på. Det gäller alla partier inte bara ett(det gäller såklart även oss moderater). 


Jag har även kommenterat saker i media vilket en av våra medlemmar (eller f.d. medlem) har lyft upp på insändarsidan med en del lösryckta citat.

I Arbetarbladet (181018): ”Vår starka rekommendation är att inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna i någon församling. Vi står för andra värderingar.”

Det handlar alltså om att man i Ockelbo startade ett samarbete i opposition. Detta är alltså partiets uttalande om hur man ser på samarbeten ute i våra kommuner. Vi förbjöd dem inte att göra något sådant utan rekommenderade dem att inte göra det. Vi har efter det haft dialog om vad som hänt och hur det fungerar, inget konstigt alltså. Det är våra fullmäktigegrupper som är suveräna att avgöra sådana frågor.


I GD (180217): ”Förhandla budget kommer inte att ske. Det är uteslutet. Om vi börjar ha samtal om saker och ting kommer det alltid att landa i att man ska kasta ut invandrare på något sätt. Det köper inte jag.”

Det som även står är, vilket skribenten glömde:

”Att komma överens i enskilda frågor är han däremot öppen för.

– Vi kommer titta på alla förslag de lägger fram och sedan bedöma dem sakpolitiskt. Är vi överens har jag inga problem att stödja det.”

Här gjorde jag alltså ett uttalande som tillträdande KSO, jag talade alltså för hela Alliansen vilket framgår i artikeln. Det var aldrig aktuellt att förhandla med SD om budget då vilket Alliansens övervägda men det fanns inte något stöd för det.

På samma spår uttalade jag mig som KSO och ledare för Alliansen. 

SR 10/9-18  ”Vi har sagt tydligt att vi inte vill förhandla eller ingå i ett samarbete med Sverigedemokraterna.”


Så nu i veckan uttalade jag mig angående Gävle moderaternas uttalande`ifråga. Detta uttalande gjordes utifrån det som var uppe och informerades om på vårt interna gruppmöte, alltså innan artikeln publicerades

”Jag har inget principiellt emot att komma överens med andra partier. Vi har under alla år som vi varit aktiva i kommun och region sagt att vi behandlar SD som andra partier. Vi har ingen beröringsskräck. Lägger de förslag som vi tycker är bra så stödjer vi dem och vice versa, säger han.”

Vilket väl stämmer överens med det som jag sagt tidigare

Jag uttalar mig även om situationen i Regionen

”Däremot är det inte aktuellt att öppna upp för samarbete med SD i Region Gävleborg där Patrik Stenvard är regionråd i opposition.

– Vi har våra vänner i Kristdemokraterna, Liberalerna och Sjukvårdspartiet som vi är nöjda med, säger han.”


Denna fråga har inte varit på dagordningen de senaste åren vilket jag tycker är naturligt. Frågan är i sig överspelat kan jag tycka. Jag har hållit en konsekvent linje hur vi förhåller oss till dem. Sedan att vi inte budgetförhandlat är i sig inget konstigt, vilket blir tydligt om man läser gamla bloggar.

Sedan kan man se att mitt parti har gjort en del förflyttningar i sakfrågor vilket gör det enklare att göra upp i dessa. Även SD har gjort förflyttningar i sakfrågan kan tilläggas. 

Sedan när det kommer till mina och moderaternas grundvärderingar så står vi fast vid dem och har inte gjort någon förflyttning. Att våra värderingar skiljer sig mot andra partier är inte heller något konstigt, tänk om vi hade samma värderingar som kommunister, sossar och nazister. Bara för att jag pratar med en vänsterpartist eller sverigedemokrat så kommer inte mina värderingar att förändras.

Jag tror däremot att det parti som först kommer göra upp och bilda en majoritet med SD(i riksdagen och i regionen) kommer vara socialdemokraterna, de har som idé att göra allt för makten oavsett om det går emot deras värderingar eller inte. Kom ihåg vart ni läste det först. Jag vet att det var på gång i en av våra regioner efter förra valet men stoppades i sista sekund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar