torsdag 15 april 2021

Vaccinationskaoset fortsätter

Sedan dagarna efter jul så har regionerna vaccinerat befolkningen. Man kan konstatera att det går väl sådär. Antalet vaccindoser har försvårats när de ha ändrats med kort varsel, det har uppstått biverkningar som gjort att man stoppat vissa vaccin o.s.v.

Men vi har så här långt hanterat den enkla delen d.v.s den del av befolkningen som är i vården, äldre och multisjuka, riskgrupper och vårdpersonal. Trots att dessa människor är kända för vården så har det blivit problem. Det har skrivits ofantligt många artiklar om kaoset och det verkar inte ta slut. 

Vi moderater drev tidigt på att vi skulle få till en plan för hur vaccineringen skulle gå till, efter mycket om och men så kom en sådan men sedan har man inte jobbat vidare med den. Informationsspridningen har varit bristfällig så inte ens jag som lever med detta dagligen och fattar beslut kan förstå hur man har prioriterat mellan grupperna och vilka som ska vaccineras och när. Hur ska en 80+ multisjuk kunna hänga med i alla turer.

Sedan har vi hela processen med bokningen. Regionen har en attityd som för mig är helt oacceptabel. Man tycker att de som kan SKA använda sitt bankid och boka via vår nya app, som dessutom inte fungerar som den ska. Att ringa och boka tid ska bara de som verkligen inte har bank id göra. 

Att vi människor är olika är något som vi inom regionen borde ha koll på. Att vissa då föredrar att prata med en människa när man vill boka eller att andra gärna loggar in med olika digitala lösningar det är något som vi måste acceptera och förhålla oss till. Vem är egentligen till för vem? Är vi i regionen till för våra medborgare eller är det medborgarna till för regionens tjänstemän?

Därtill så har man gjort så att de som bokar via telefon har sämre möjligheter att få en vaccintid än de som bokar digitalt. Detta görs medvetet för att få folk att använd den digitala lösningen, detta strider mot hälso- och sjukvårdslagen om lika behandling och vård efter behov. En frisk 65 åring går på detta sätt före en multisjuk 80 åring. Sedan så får man vänta på att bli uppring om du lyckas komma fram på telefon. Man får då veta att man kommer bli uppring inom 10 dagar för att få en vaccintid. Varför kan man inte svara på telefonen och boka in en tid direkt, det fungerar för de som har bank id.

Sedan har vi hela problemet med att vissa har smitit förbi kön och fått vaccin trots att det är långt ifrån deras tur. Först kunde vi läsa om väktarna som smet före kön när de hamnade på ”slattlistan”. Nu har det även framkommit att vårdpersonal ringer till sina släktingar, grannar och vänner och erbjuder dem att få dessa slattar. Detta är såklart helt oacceptabelt. Men det största problemet är ändå att regionledningen inte tycker att detta är fel.

Vi moderater har inför vaccineringen och under denna tid drivit på konkreta förslag om hur vi ska tag i vaccinfrågan. Planeringen är A och O om det ska fungera. Sedan krävs det en rad olika sätt att alla ska få sitt vaccin. Vi har bl.a. föreslagit att upphandla utövare, öppna upp dropp in, sök upp våra äldre. Ja, vi måste göra allt för att detta ska fungera och inte skuldbelägga och ondgöra oss över att våra invånare inte förstår den obegripliga och obefintliga information som skickas ut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar