torsdag 29 april 2021

Summering av pandemiåret 2020, digitalt såklart

Våra fullmäktigemöten är kanske inte de mest besökta och de digitala sändningarna blir kanske inte virala sådana, förutom när det haverar såklart. Vi spenderar mycket tid och energi på dessa möten i att presentera våra idéer och våra partiers politik. Ingen ger sig heller in i dessa debatter med tron att kunna övertyga den andra sidan att rösta på en oppositionsbudget eller liknande. Men trots detta så är det ett viktigt forum för demokratin. I veckan hade vi regionfullmäktige där vi debatterade årsredovisningen för 2020. Jag har klippt in mitt anförande nedan och länk till själva inlägget i webbsändningen. 

länk till anförande i fullmäktige

Det har varit ett mycket speciellt år. Ingen kunde förutspå att ett virus skulle på så kort tid slå ut en hel värld och isolera människor på det sett som skett det senaste året. Sjukvården kunde snabbt ställa om och prioritera våra gemensamma resurser. Detta skapade stora påfrestningar på vår organisation men framförallt på vår personal. Jag tror att vi alla är överens om att det gjort fantastiska insatser under året. Vi var nog många som trodde att pandemin skulle snabbt blåsa över och när sommaren kom och smittspridningen stannade av så kunde vi andas ut. Men så kom hösten och vintern med den andra vågen och sen den tredje. Och vi har inte än sett slutet på detta även om vi nu ser början på slutet.

Trots detta så är det nu dags att sammanfatta året som gått och där har vi årsredovisningen till hjälp. 117s text som försöker beskriva vad man gjort och hur det gått och vilka avvikelser som finns och vad de beror på. Jag kan tyvärr konstatera att trots dessa 177s så får vi inte fullständiga svar på vad vi har producerat och med vilka insatser. 

Vi kan dock se att produktionen har minskat rejält jämfört med året före även om vissa besök ersatts av digitala sådana. Viss produktion har ersatts med covidrelaterad vilket är helt naturligt men vår vårdproduktion har på totalen gått ned. Som en konsekvens av detta kan vi se att vårdskulden ökar, de som väntar i vårdkö och de som inte har sökt den vård de behöver, den s.k. dolda vårdskulden.

Allt detta sker samtidigt som våra kostnader har ökat. 

Men tittar vi på det ekonomiska resultatet så är det positivt på sista raden, vilket är bra. Vi trodde i våras att nettokostnaderna skulle sticka iväg och intäkterna sjunka och pensionsfonden störtdök, nu blev det inte så till slut.

Vi kan istället se att intäkterna ökade sjukt mycket. Vi fick 900miljoner i extra statsbidrag, d.v.s. bidrag från staten som vi inte hade budgeterat för. Detta tack vare bra lobby arbete av oss region och kommunpolitiker. Börsen återhämtade sig rekordsnabbt och har fortsatt öka kraftigt i värde. 

Men samtidigt kan vi se att kostnaderna för sjukvården fortsätter att öka snabbare än planerat och avviker mot budget. Detta sker utan någon som helst analys och återkoppling till orsakerna i årsredovisningen. 

Detta är såklart oroande, även om vi räddat upp situationen med extra statsbidrag och extra anslag till sjukvården så fortsätter den bristande kostnadskontrollen ställa till det för oss. Och även om det kanske ordnade upp sig på sista raden förra året så kvarstår de strukturella problemen, som HSN utrycker sig i sin interna redovisning. 

Vi har fortfarande en pandemi att hantera och akuta arbetet är inte över än. Men samtidigt som vi jobbar med att vårda våra covidsjuka och vaccinationer så måste vi lyfta blicken och se vad som kommer efter pandemin. Gör vi ingenting nu så kommer vi ha större problem framöver. Vi kan inte räkna med att staten kommer fortsätta rädda vår ekonomi och risken att tillväxten i länet inte tar fart innebär att majoriteten återigen kommer behöva ta till andra drastiska åtgärder.

Men avslutningsvis slut vill jag återigen tacka våra medarbetare för ett fantastiskt arbete och ingjuta hopp om att vi se ljuset i tunneln närma sig allt mer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar