tisdag 6 april 2021

Höjd skatt för kortare vårdköer?

 Nu på morgonen hör vi på radion hur man ställt frågan till Gävleborgarna om de är beredd att tillfälligt betala mer i skatt för att jobba bort vårdköerna. Inte förvånande svarar många ja på en sådan vänstervinklad fråga. Detta görs utan att man sätter allt i ett sammanhang.

Förs det första så hade vi långa vårdköer innan pandemin, så orsaken till köer är alltså inte pandemin. Vi har en av landets högsta regionskatter men har ändå en av landets längsta köer. Så den enkla analysen är såklart att hög skatt innebär inte kortare vårdköer eller bättre vård, faktiskt så är logiken den omvända. De som har låg skatt har istället kortare köer och bättre vård(i alla fall var det så innan pandemin)

Sedan så måste man ställa sig frågan vilka som ska beta av kön om man får mer skattepengar. Idag är det redan brist på mycket av vårdpersonalen och de kommer inte fram bara för att man får mer skatteintäkter. 

Till saken hör också att under förra året fick Region Gävleborg 900 miljoner mer i statsbidrag, detta för att kompensera för högre kostnader under pandemin. Vad gjorde man men dessa pengar? Trots sjukt mycket mer pengar från staten så lyckades man inte hålla nere köerna utan dessa bidrag gick till största del till överskottet i regionen. Överskottet blev 500 miljoner kronor.

Så brist på pengar finns inte men ändå växer köerna. Att då dra slutsatsen att det saknas pengar blir ytterst märkligt, inte ens vänsterpartisterna i regionen har dragit den slutsatsen. Men nu gör alltså radion det, märkligt

Vad är då problemet med långa vårdköer?

För det första så är det ett onödigt lidande för den som väntar på operation. Att bara gå och vänta gör att man riskerar försämras och väntan kanske är det värsta för alla, att inte veta när man ska få hjälp. Under tiden kan man kanske inte arbeta och bidra till mer skatteintäkter utan vänta.

Sedan jobbar inte regionen tillräckligt effektivt. Det finns inbyggt i systemet att ha köer, då får man högre anslag kommande år. Detta kunde påvisas under Alliansregeringens tid, genom små stimulansmedel som betalades till de regioner som hade korta köer så minskade köerna väldigt snabbt. Det var faktiskt så att Region Gävleborg var bäst i klassen när det gäller att ställa. Utan några extra medel och högre skatter så gick vi från att ha de längsta köerna till de kortaste.

Men nu har ett nytt problem uppstått inom vården. Vi har en synlig vårdkö d.v.s. de som faktiskt väntar på en operation eller att remiss ska tas om hand. Men den värsta köerna är kanske den dolda d.v.s. de som inte har remiss skickad eller som inte har sökt vård. Dessa dolda vårdköer finns inte registrerade. Vi moderater har krävt vid flera tillfällen att man ska ta reda på hur den vårdkön ser ut, än så länge har vi möts av ett ointresse från ledningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar