måndag 28 juni 2021

Vaccination, vem är bäst

 Vi har under en längre tid hört från majoritetens företrädare om att vi i Gävleborg är bäst på att vaccinera vår befolkning. Stämmer detta?

För det första vill jag lugna ett och annat majoritetsregionråd med att konstatera att det nu går framåt med vaccinering och att det går bra för oss i Gävleborg. Ingen ska tro något annat men ibland kan det vara bra att nyansera bilden och inte gå på sossefloskler.

Vi kan konstatera ändå att vi i Gävleborg är det län som har störst andel av vår befolkning som fått sin första dos. Hos oss är det 64% av befolkningen som fått sin första dos tätt följt av Blekinge, Sörmland och Dalarna. 

När det gäller andelen som är färdigvaccinerade så är vi på 11 plats med 38% som fått sina två doser. Där leder Värmland med 46% som är färdigvaccinerade.

Så det intressanta är att slå ihop dessa två siffror. För det skulle vara enkelt att vinna den ena på den andras bekostnad. Jämför exempelvis Värmland som har högst andel färdigvaccinerade och Gävleborg.

Värmland 1:a dos 61% 2:a dos 46%
Gävleborg 1:a dos 64% 2:a dos 38%

Sammantaget så är Gävleborg 3% bättre på första dosen men 8% sämre på andra dosen. Då blir Värmland bättre på totalt andel doser, eller hur?

Storstadsregionerna kan inte hävda sig i vaccinationsracet utan ligger sist för färdigvaccinerade (Stockholm 25%, VGR 29% och Skåne 30%) De som fått en dos är 50% för VGR och Skåne och 51% för Stockholm.

Jag har även tidigare påpekat för majoriteten, och journalister, att man fördelar ut vaccin efter andelen äldre vilket gör att vi som har större andel äldre får fler doser/1000 invånare än de som har en ung befolkning. Detta skrevs det även om i tidningen i helgen. Det innebär att storstadsregionerna inte har en möjlighet att ha samma vaccinationsandel som vi som har en äldre befolkning. Men detta vill inte ledningen i Gävleborg prata om.

Sedan har en del regioner lyckats få ut fler injektioner per flaska vaccin, hur detta har gått till förstår jag inte riktigt. Har man spätt ut vaccinet eller har man samlat på sig slattar. Men det innebär att de som lyckats med det har fler doser att använda än andra. 

Sedan är frågan om vilka åldrar som får vaccinera sig. Sedan ett par veckor tillbaks så kan alla i Dalarna vaccinera sig medan vi i Gävleborg har åldersgräns på 30(tror jag).

Men frågan är vad som är bäst?

Detta beror nog på vem man frågar, alla vill ju vara bäst. Men fullvaccinerade måste ändå vara något bra mått. Sedan så skulle det vara intressant att jämföra hur många doser som kasseras, för det visar ändå hur väl man lyckats använda de doser man får till sig. Men det har ingen riktigt svarat på. I Gävleborg så har man sagt att man inte vet, märkligt kan jag tycka.

Sedan vet vi också att vaccinationsviljan skiljer sig åt. Detta kan vara det som avgör vilket åldersspann man har som får boka en tid. Har man låg vaccinationsvilja så kan man snabbare gå ned i åldersspann. Samtidigt skulle man från början släppt på alla åldrar med det kaos som skulle kunna uppstå. Så måttet om vilken ålder som får vaccinera sig kanske inte är relevant ändå. 

Så svaret på frågan är såklart, som oftast annars, det beror på. Därför ska man vara försiktig att slå sig för bröstet oavsett om man är Gävleborg eller Stockholm

Sedan har jag haft synpunkter på hur man planerat vaccinationerna i Gävleborg och det fortsätter jag att ha. Men som jag sagt tidigare så har de problem man haft varit övergående i och med att nya grupper har kunnat boka och antalet doser är mycket lägre än vad man planerat för.

Att boka via telefon verkar nu i alla fall fungera bra, men som sagt det är ytterst få som gör det nu. Appen som vi själva utvecklat har mycket mer att önska. Man har fixat en del men den är inte stabil och underlättar inte särskilt att boka. För den som ringer och bokar tid går det mycket smidigare för än de som vid varje försök till att boka ska svara på en massa frågor och kastas ut och strula.

Detta skulle jag vilja att någon tittar närmare på. Vad har fungerat bra med bokningen och vad har inte gjort det. Det skulle även vara intressant att jämföra andra regioner och hur de har gjort för att hitta best practice. Men det är nog inte majoriteten särskilt intresserad av, de vill ju inte låta någon granska och utvärdera (än de själva såklart)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar