torsdag 17 februari 2022

5000kr eller 8000kr extra till vårdens medarbetare

I måndags presenterade vi moderater, med stöd av våra samarbetspartier, en satsning på en engångsutbetalning på 5000kr till alla som jobbar inom sjukvården. Detta gjorde vi i samband med årsbokslutet för att kunna använda det kraftiga överskott från 2021 och betala ut en engångssumma till alla de som jobbar i sjukvården. Vi vill premiera deras fantastiska arbete under pandemin och det slit som de har fått göra, mycket övertid, många svårt sjuka patienter och att aldrig kunnat slappna av utan hela tiden vara beredd att hoppa in och ta hand om de länsbor som har behövt sjukvård. 

Vi har redan tidigare betalat ut en engångssumma men även satsat extra ersättning för varje arbetspass. 
När vi tog upp detta i måndags så blev majoriteten överraskad. De var väldigt upprörda att vi redan kommunicerat detta utan att prata med dem. De ville direkt med ryggmärgsreflexen avslå detta men efter att de tänkte ett varv till så insåg de att de var tvungna att göra något. De försökte då direkt hitta formella bortförklaringar om beredningstvång och att det inte går att göra i bokslutet o.s.v. De hade helt enkelt panik.

Vi försökte gå dem till mötes och besluta om att avsätta dessa medel i årsredovisningen men till slut så drog de tillbaks sitt avslagsyrkande och återremitterade frågan. 
Så igår, mitt under regionfullmäktige, så kom det ett mediautspel på att de minsann skulle satsa 8000kr till alla medarbetare. Att de skulle komma fram till ett belopp som var högre än 5000kr var ju väntat, hade vi sagt 10000 så hade de kommit med 15000 o.s.v. 

De vill dessutom att alla ska få detta medan vi anser att det bör gå till de som jobbat i vården under pandemin. Övriga medarbetare har ju haft det lugnare under pandemin och behöver inte premieras på det sättet. Det de inte förstår är att alla ser detta och det kommer skapa en större irritation på att alla ska ha samma belopp istället för att inte ge något till någon. 

Dessutom gäller inte deras förslag alla. De som jobbar inom den sjukvård som är på uppdrag av regionen d.v.s. våra privata hälsocentraler. Det var ett himla liv om detta sist när majoriteten vägrade att ge all sjukvårdspersonal extra ersättning. Då var det olagligt och helt omöjligt ansåg de. De hittade på alla formella fel som de kunde men efter ett tag så lyckades de privata vårdgivarna lösa ut detta så även deras sjukvårdsanställda kunde få det. För det blir märkligt när två sjuksköterskor står i samma vaccinationsplats och ger vaccin till länets invånare. Bådas löner kommer från oss skattebetalare men den ena får en extra ersättning medan den andra inte får det.

Vi har ännu inte sett något förslag från majoriteten så vi får se och analysera det när det kommer till regionstyrelsen om vi går med på deras eller om vi kommer justera förslaget. 
För vi moderater vill premiera sjukvårdens medarbetare och de som slitit i pandemin ska premieras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar