onsdag 21 december 2022

Lever vi alla efter Region Gävleborgs värdegrund

 Regionens värdegrund har under den senaste tiden används som ett slagträ i den politiska debatten. Allt som inte gått den nya oppositionens väg säger man strider mot värdegrunden och att vi i den nya majoriteten inte lever efter den och den faktiskt gäller även oss politiker. 

Det är intressant hur man tolkar in saker i detta som blir lite märkligt. Frågan man ställer sig vad är det för värdegrund som de nu hela tiden säger att andra inte lever upp till. 

Man(tjänstemännen) skapade 2011 en värdegrund som man implementerade i organisationen. Den togs alltså inte fram politiskt och vi var inte direkt inblandade heller. Det i sig är kanske inte något problem men om man påstår att den gäller hela organisationen så skulle det nog ha varit ett beslut i fullmäktige. 

Men värdegrunden i sig är inte dålig utan är ganska bra. Man formade den som tre ordpar som ska vara vägledande

  • Professionalism och ansvar
  • Respekt och ödmjukhet
  • Öppenhet och ärlighet

Det är alltså dessa ord som ska vara vägledande och jag tolkar att det handlar om hur vi ska vara mot varandra och hur vi patienter och andra utanför vår organisation. Men vad innebär dessa och vad tolkar jag in i dem?

Professionalism och ansvar

Vi ska alltid vara professionella vilket innebär att jag som politiker ska se till att jag har bra underlag, är pålästa och engagerade på våra möten. Vi ska alltid diskutera sakfrågan och inte person, d.v.s. vara tydliga med att vi skiljer på sak och person. Jag tar även ansvar för mina beslut men inte nödvändigtvis för andras. Vi är medborgarnas företrädare och att vi även är medvetna om att vi har det yttersta arbetsgivaransvaret.

Respekt och ödmjukhet

Vi ska visa respekt mot varandra i alla sammanhang vilket bör visa sig i bl.a. fullmäktige. Vi respekterar att det finns andra åsikter än mina och vi är ödmjuka och intresserade vad andra har att säga och att vi lyssnar fördomsfritt på varandra. Vi är ödmjuka inför den situation vi hamnar i och att vi inte alltid har alla svar.

Öppenhet och ärlighet

Vi är öppna för de utmaningar vi har inom regionen och varken förskönar eller förvanskar uppgifter. Vi vågar lyfta problem och ge svar på hur de kan lösas men samtidigt så lyfter vi även det positiva som händer. Vi ljuger inte och är ärliga mot varandra och oss för oss själva. 

Frågan alla behöver ställa sig är om man sedan lever upp till dessa. Jag försöker jobba efter dessa men ser tyvärr att andra inom politiken och i organisationen inte alltid gör det. Så det är värt att påminna varandra om dessa och när man säger att man inte lever upp till värdegrunden så är man också svaret skyldig vilken del man bryter. För ska man leva upp till dessa så kan man inte förvanska värdegrunden eller hitta på någon annan.

Sedan tror jag många blandar ihop värdegrund och värderingar. Värdegrund är något som en organisation kan samlas kring och beskriver hur man förhåller sig till varandra. Värdering är något som formar individen d.v.s. en grundvärdering är något man har med sig från sin uppväxt och kan inte ändras genom något politiskt beslut. 

Men i all ödmjukhet så är detta inte helt enkelt utan det finns nog olika definitioner på detta. Men Region Gävleborgs värdegrund är i alla fall de ordpar som togs fram 2011 som vi fortfarande använder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar