lördag 31 december 2022

Året som gått

 Ännu ett år har nu gått. Det är ett år som såklart präglats av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Det är ett stort lidande för de drabbade där men det skapar problem för övriga världen också. Vi i grannländer hjälper till i den mån vi kan utan att kriget sprider sig till andra länder, om denna strategi kommer lyckas återstår att se.

Här hos oss så påverkas vi också av kriget och dess konsekvenser. Vi kan se hur Europas energiförsörjning faller samman när vi varken vill eller kan importera rysk gas till Europa och med ett sammankopplat elnät så stiger även energipriserna hos oss. Detta samtidigt som man stängt fungerande kärnkraftsreaktorer gör att vi har elpriser vi aldrig trodde vi skulle få se. Sedan har man från tidigare regeringar tänkt att ersätta kärnkraft med vindkraft vilket visar sig inte fungera, vi behöver även el när det inte blåser.

Inflationen skenade under året till stor del beroende på stigande energipriser men även maten blir dyrare när en stor producent av mat i Europa och världen befinner sig i krig. Denna inflation gör att företagen går sämre, exporten drabbas och allt i samhället blir dyrare. Människor håller då igen och löneökningarna kompenserar inte de ökade priserna i samhället.

Mitt år har annars präglats av valrörelsen. Det är oftast så för oss politiker när man går in i ett valår. Först planerar och planerar man, sedan genomför man valrörelse och därefter har du förhoppningsvis möjlighet att förhandla och ingå i styrande ställning.

Våren

Detta år har även präglats av efterdyningarna av pandemin, som visserligen inte är över än. Vi har medarbetare som slitit under pandemin och som nu väljer att lämna oss. Vi har svårt för dem att kunna få det lite lugnare på jobbet och återhämta sig. Vi försökte därför ge en extra bonus under våren som vi tillslut fick till vilket var glädjande för våra medarbetare, men detta är såklart inte tillräckligt för att få dem att orka jobba vidare.

Vi har nu äntligen sålt våra vindkraftverk vilket skapade en förlust av historiska mått. Just nu så har Slöseriombudsmannen en tävling om årets värsta slöseri och där ligger vår vindkraftshistoria på andra plats. 

Vi i oppositionen blev även granskade under våren av Uppdrag Granskning vilket var lite spännande. Man hade noterat att vi i Gävleborg hade den mest aktiva oppositionen när det gäller skuggbudgetarbetet. I nära två timmar satt vi och prata om detta med dem och de spelade in men sedan blev det inget i själva programmet, vi var väl inte så skandalintressanta hos oss. Men man synliggjorde regionpolitiken och det bortglömda valet. Väldigt påtagligt blev det när man frågade om man kände igen någon regionpolitiker eller vilka som styr regionen. Hos oss trodde i stort sett alla som man pratade med på stan att vi moderater var med och styrde och någon regionpolitiker känner man inte till. 

Vi fick även se en mer aktiv socialdemokrati i regionen. Detta var välkommet och berodde till stor del på att man tillsatt en ny ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi har under många år sett hur man hållit sig borta och inte velat ta något ansvar. Nu när man dessutom går in i oppositionsrollen så kommer detta bli mer påtagligt.

Hösten

Efter sommaren så har det varit valrörelse. Vi moderater valde detta år att starta själva valrörelsen tidigare än vanligt, första augusti. Vi kampanjade sedan i sex veckor, i stort sett varje dag och kväll, ända fram till valdagen. Vi regionmoderater hade såklart planerat allt och gav verkligen järnet. Jag har aldrig drivit en sådan intensiv och lång valrörelse vilket är fantastiskt kul. 

Vi drev ganska hårt olika frågor. Den tydligaste och mest uppmärksammade var att vi lyfte arbetet med medarbetarnas villkor och hur vi ska få dem att trivas på jobbet. Det var något som verkligen uppskattades och vi ser att det gjorde skillnad

Vi hade även med infrastrukturfrågorna där vi vill se motorväg på E4:an genom länet.

Även frågan om Hälsocentralernas framtid lyfte vi fram och drev ganska hårt. På slutet i valrörelsen så dök det upp rykten om att man ville stänga en av de mindre hälsocentralerna, Ljusne HC. Då trodde vi det bara var rykten men efter valet så blev det tydligt, man(Premicare) ville helt enkelt stänga sin enhet på orten. Då kunde vi sedan se hur den blivande oppositionen helt plötsligt började värna om en mindre hälsocentral. Detta har vi aldrig sett när de varit i majoritet, de vill istället minska ned antalet och stänga de mindre enheterna.

Valresultat


När väl valvakan var kunde vi sent på natten se att den sittande majoriteten hade förlorat och att det var oppositionens möjlighet att ta över. Detta var såklart inte självklart. Vi var tvungen att samla samtliga oppositionspartier och hitta en politisk överenskommelse för att kunna ta över. Efter många samtal och turer så blev det tillslut klart att vi skulle ta över regionen efter 103år av obruten socialdemokratisk styre i regionen.

Efter det så har vi(M,KD,SVG,SD) haft majoritet i fullmäktige men den gamla majoriteten har fortsatt styra i nämnderna och regionstyrelsen. Det brukar vara en form av övergångsregering man har men så blev det inte riktigt. Man har istället drivit en oppositionspolitik och satt agendan i de nämnder och styrelser där man fortfarande har haft majoritet. Jag kan tycka det är märkligt för ett parti som brukar vara ansvarstagande och seriösa. 

Nu återstår några timmar innan jag tillträder som regionstyrelsens ordförande. Det kommer bli en spännande tid framöver med mycket hårt arbete. Vi ska nu leverera det vi sagt till väljarna och vi kommer ha en opposition som kommer göra allt för att sätta dit oss.

Jag hoppas verkligen att man kommer till sans och är beredd att tillsammans med oss i den nya majoriteten ta vårt gemensamma ansvar för regionen och dess utveckling. Vi kommer inte till något dukat bord utan utmaningarna är stora, men tillsammans kan vi få ordning på regionen. Det kommer inte lösa sig på några få år men min ambition är att vi nu slår in på en ny kurs och börjar se förbättringar för såväl patienter, medarbetare och regionen i stort. 

Gott Nytt År


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar