tisdag 6 december 2022

Idag presenterade den nya regionmajoriteten sin budget

 Så händer det, efter 103 år, den nya moderatledda regionmajoriteten presenterade sin budget. Vi fyra partier gjorde det tillsammans där vi lyfte fram de prioriteringar vi kommer göra under de kommande åren.

Den ekonomiska utmaningen är stor. Vi vet att inflationen har rusat i höjden, räntorna lika så. Detta innebär att våra kostnader ökar kraftigt, framförallt för våra pensioner. Detta sammantaget gör att vi inte kommer klara en budget i balans, vilket ingen region gör. Däremot så kommer vi frigöra de medel som finns och satsa på vården och våra medarbetare. 

För att kunna få saker och ting gjort krävs ett tydligt ledarskap. Vi har alla fyra gått till val på ett nytt närvarande, engagerat och lyssnande ledarskap vilket är något vi kommer praktisera. Men vi kommer även vara tydliga med det vi vill uppnå, vilka insatser vi vill att man gör och sedan följa upp att det som är beslutat blir gjort och att vi uppnår de mål vi satt upp.

Vissa undrar varför inte allt vi sagt ska göras finns med i budgeten. Men vi har nu gjort en budget som pekar ut färdriktningen de kommande åren. Till detta kommer vi prioritera i respektive budget vad som ska göras respektive år. Så 2023 har vi gett en rad uppdrag som ska genomföras:

  • Fördjupad psykiatriutredning
  • Översyn av den centrala administrationen
  • Dialog kring hur intäkterna inom kulturen kan öka
  • Revidering av Hälsovalshandboken
  • Översyn lönestruktur
  • Ny upphandlingsstrategi med fokus på närproducerat och beredskap
  • Trygghetsatsningar för vårdens medarbetare och inom kollektivtrafiken
  • Återinför reklam på/i bussar och tåg
  • Vi tar även bort avgiften för spårsäkring vid våldtäkt, vilket har rapporterats om en del i media

Under de kommande åren kommer vi justera på den långsiktiga planen men också lägga nya uppdrag som ska genomföras. Vi är engagerad och dedikerade till att göra Gävleborg och regionen bättre. Vi har fokus på vårdens medarbetare och att få en sjukvård i världsklass. 

Imorgon beslutar regionstyrelsen om vilket av dessa förslag man vill se och nästa vecka fastställer fullmäktige budget för nästa år. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar