tisdag 11 juli 2023

Bok om att knacka dörr, funkar det?

 I början på sommaren fick jag en glad överraskning i brevlådan. Mina partivänner Lotta och Anders har, i alla hemlighet, skrivit en bok om den dörrknackning som gjorde under våren/sommaren/hösten inför valet förra året. De två är kanske de som har knackat flest dörrar i Gävle under valrörelsen. 

Att skriva en bok om alla de samtal man haft genom att knacka dörr kändes lite märkligt i ett första skede. Hur kan man göra det till något intressant i bokform som gör att man vill läsa. Det kan jag säga att det går alldeles utmärkt. Lotta, som är den som berättar om alla dörrsamtal skriver på ett enkelt och inspirerande sätt hur det har varit och vad man har pratat om.

Dessutom har man även lyckats att beskriva Gävles olika stadsdelar/kommundelar och de som bor där på ett sätt som gör att man verkligen känner den energi och en positiva hoppfullhet som finns, (även om det kommer fram mycket oro över samhällsutvecklingen) Att detta görs under härliga vår- och sommarkvällar ger en extra bra känsla. Det kan ses som en reklambok för människor att bosätta sig här i Gävle. 

Boken ger också inspiration till att börja med att knacka dörr. Många kan känna att man inte vågar ge sig på detta, men här har man verkligen lyckats visa på ett bra och inspirerande sätt hur man kan göra och vilka fantastiska möten det blir. Det blir lite som en manual för att komma igång. Även om alla samtal kanske inte är i positiv anda så ges det även vägledning hur dessa samtal kan hanteras.

När det sedan kommer till själva innehållet i samtalen så märker jag hur viktig regionen är och hur ofta man lyfter fram de problem som finns där. Även Lotta och Anders har i sina möten träffat många medarbetare som gärna berättar om sin vardag. Detta är något som jag också upplever när jag har varit runt i länet och samtalat med tusentals Gävleborgare. Regionen är otroligt viktig, en stor arbetsgivare(en av de största) som bedriver den verksamhet som är viktigaste valfrågan. Samtidigt så känner jag inte riktigt igen mig i de samtal om att förstatliga sjukvården som generallösning som ofta återkommer i boken. Men det kanske beror lite på hur samtalen uppstår i och med att jag ändå är ytterst ansvarig för verksamheten som bedrivs idag och då är de problem som finns här och nu kanske mer relevanta än hur man löser utmaningarna om 20 år.

En annan återkommande del i dessa dörrmöten är samtal kring gängkriminaliteten och den bristande fungerande migration med tillhörande integrationen. Allt som ofta är det just det som kommer upp i samtalen. Detta är något som jag inte heller känner igen mig i. I mina samtal med länsinvånarna så har det inte varit en sådan stor fråga, men det kanske är mer påtagligt i Gävle än i andra delar av länet. 

Jag hoppas att många i partiet läser denna och känner samma inspiration som jag gör när jag läser boken. Känner man sig dessutom lite osäker på just denna kampanjmetod så är boken mycket bra att sätta tänderna i. Man ges goda råd hur man ska göra och hur man inleder samtalen. Det är alltid den första dörren som är lite jobbig. Men det ger också en bra instruktion om hur man hanterar de samtal som inte är lika enkla. Man kan läsa om hur de hanterar allt från envis vänsterpartist till någon på yttersta högerkanten eller riktiga gråsossar, allt i en positiv anda och trevligt bemötande (även om det någon gång kanske blir ett lite abrupt slut på samtalet, både från den de besöker och från våra dörrknackare)

Helt klart en välskriven bok som är väl värd att läsa i hängmattan en sommardag. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar