måndag 3 juli 2023

Besparingar inom den centrala administrationen

 I juni så beslutade regionstyrelsen vilka planeringsförutsättningar som vi ska använda när vi tar fram budget för 2024. Det är ett beslut som innebär att vi talar om vilka uppräkningar som varje verksamhet får och vad som ska prioriteras men även hur det ska följas upp. 

Detta används sedan i arbetet som nu pågår för att få fram en realistiskt budget inför nästa år. 

En viktig del för oss har varit att spara inom administrationen och då menar vi den centrala eller den verksamhet som finns under regionstyrelseförvaltningen. Vi hade under våren en utredning som tittade på vilka delar kan vi påverka där och vad är sådan som vi inte vill eller kan röra, exempel på det är försäkringar, pensioner och vårdvalet. 

Det som sedan blev kvar ville vi se vad finansieras via anslag frågan staten d.v.s. vi får täckning för våra kostnader och tar man bort den verksamheten så försvinner också pengarna. Sedan finns det intäkter som finansieras via internavgifter som också behöver jobbas med men som inte påverkar själva regionstyrelsen. 

Sammantaget så finns det 800 miljoner kronor som vi kan påverka. Då tittade vi på vad det skulle innebära om man sparade 2%, 5% eller 10%.  Och vilka konsekvenser det skulle få. Det finns saker som vi kan göras effektivare, saker som vi inte måste göra och delar som vi kanske kan sluta med. 

Detta har vi nu arbetat in i budgetförutsättningarna och vi har från den politiska majoriteten sagt att vi kommer sänka ramarna, för de påverkansbara kostnaderna, till styrelsen med 2% vilket innebär att man ska ta fram åtgärder för att spara 40miljoner kronor (av de 800mnkr som vi kan påverka)

Detta ska nu tjänstemännen komma tillbaks till politiken med. Det kommer vara tufft men är fullt möjligt att göra. Exempelvis har man redan konstaterat att vi kan lämna kontorslokalerna på Teknikparken i Gävle vilket sparar 9mnkr av de 40 som ska åtgärdas. 

Sedan har vi redan sagt att vi inte ska överarbeta våra interna redovisningar, som man har gjort tidigare. Vi kommer inte längre trycka upp en fyrfärgskatalog på 117s när vi gör delårs- och årsredovisningarna. Det räcker med att vi gör det nödvändigaste för redovisningen, oss i politiken och verksamheterna. 

Varför gör vi detta? 

Alla partier i majoriteten har gått till val på att minska administrationen och satsa på sjukvården, och nu gör vi det. Vi får även signaler om att Gävleborg har en större administration än andra jämförbara regioner vilket visar på att det faktiskt går. Vi står inför extremt tuffa ekonomiska utmaningar och för att inte göra som oppositionen, stå och skrika att någon annan ska lösa våra problem så tar vi tag i det själva. Alla måste verkligen göra allt för att vi ska kunna få ordning på ekonomin, då måste även regionstyrelsen jobba med besparingar. Men det viktigaste är att våra väljare nu förväntar sig att vi fokuserar på våra kärnuppdrag, sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, regional utveckling. 

Vi kommer såklart inte nå hela vägen fram med detta förslag för en ekonomi i balans men det är en del i det arbetet. Vi kommer inte heller ha fått ordning på ekonomin till nästa år utan det tar sin tid. Vår ambition är att till 2025 så ska vi se att det finns en långsiktig hållbar ekonomi i regionen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar