måndag 24 juli 2023

Sommar igen inom sjukvården

 Nu är det sommar och det råder visst lugn inom regionpolitiken, eller gör det verkligen det? De flesta av oss passar på och koppla av och vara lite sommarlediga, även jag. Men det är klart att det alltid finns saker som händer och som måste hanteras. 

En utmaning vi har är att få vården att fungera, har vi tillräckligt med bemanning, har vi vårdplatser och får våra medarbetare semester som man förväntar sig? Allt detta är det inte alltid enkelt att leva upp till. Det händer saker under sommaren, blir det en varm sommar så ökar belastningen p.g.a. av värmen. Blir många sjuka så ökar svårigheten att bemanna. Vi drar in en del planerad verksamhet för att få ihop det och då ökar köerna. Samtidigt så vill en del patienter inte göra den där knäoperationen under sommaren utan väntar gärna till efter semestern. För att klara av allt så kan vi och försöker ta in hyrpersonal, men de vill ju också vara lediga under sommaren och vi måste minska vårt totala beroende av dessa. 

Vi har en fantastisk personal som planerar för att hantera allt detta, planeringen börjar i stort sett när vi var tillbaks från förra semestern. Samtidigt kan man fråga sig, vi är ju inte de enda som har medarbetare som vill vara lediga under sommaren. Kommunerna, har på samma sätt inom omvårdnad. Industrin måste bemanna produktionen o.s.v. Vi kanske behöver utbyta erfarenheter mellan olika branscher för att lära oss av varandra(nu görs säkert detta, men vi politiker kanske också behöver få en förståelse och lära oss av varandra)

Men ett bra sätt att följa detta är vårdplatssituationen på våra sjukhus. I år ser det ändå ganska lugnt ut, Vi har nu på morgonen 461 vårdplatser tillgängliga varav 48 är lediga. Vi har även såklart en del överbeläggningar och just nu är det 26 på samtliga av våra sjukhus där HIA just nu har 8 patienter på sina 4 vårdplatser och Kirurgen i Hudik har 15 patienter på sina 10 vårdplatser. I våras hade vi ca 550 vårdplatser, så det är ca 90 platser färre än vanlig drift, men samtidigt har vi i år 60 fler vårdplatser än förra året. 

Så har det sett ut de senaste somrarna:

  • 2023 461 vårdplatser, varav 48 lediga
  • 2022 405 vårdplatser, varav 15 lediga
  • 2021 431 vårdplatser, varav  65 lediga
  • 2020 467 vårdplatser, varav 71 lediga
  • 2019 471 vårdplatser, varav 35 lediga
  • 2018 451 vårdplatser, varav 26 lediga
  • 2017 451 vårdplatser, varav -5 lediga
  • 2016 502 vårdplatser, varav 48 lediga
  • 2015 532 vårdplatser, varav 9 lediga
  • 2014 547 vårdplatser, varav 47 lediga

Detta är såklart bara ögonblicksbilder just kl 0700 den 24/7 varje år. Men det visar ändå att antalet vårdplatser minskar under sommaren, även om vi i år ser en ökning jämfört med de senaste åren.

Jag brukar följa vårdplatssituationen kontinuerligt för att få en känsla för hur läget är inom vården. Officiellt följer man beläggningsgraden vilket visar på hur många patienter man har delat med antalet tillgängliga vårdplatser, vilket inte är en rättvisande statistik (Vad jag tycker) Utan jag vill veta hur många patienter ligger på överebeläggningsplats. Det hjälper inte dagens 5 HIA patienter på Gävle sjukhus som ligger på överbeläggningsplats att veta att det finns lediga på psykiatrin i Hudik.

Det finns mycket att göra kring detta och vi vet att IVO gjort en granskning(som man kan ifrågasätta) och denna debatt kommer fortsätta de kommande åren. Men just nu känns det hyffsat bra när vi har ökat antal vårdplatser denna sommar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar