onsdag 4 oktober 2023

Idag firar vi våra företag och företagare

 Idag är det företagarnas dag, vi lyfter och uppmärksammar våra företag och företagare i länet. I länet finns det över 11000 företag, allt från den enskilde företagaren till de stora multinationella företagen. Vi tar allt för ofta dessa företag och företagare för givet men det är viktigt att vi uppmärksammar dessa och idag är det just den dagen.

Som ledande politiker i länet är det viktigt för mig att göra det jag kan för att alla dessa företag ska kunna frodas och växa. Det är genom växande företag där fler jobb skapas som gör att skatteintäkterna ökar som gör att vi får mer resurser till sjukvården och välfärden. 

Vad kan vi då göra som politiker?

Vi har i den nya majoriteten redan satt fokus på detta. Genom att vi nu äntligen kommer följa och följa upp näringslivsklimatet i länet kommer det bli politiskt fokus på att skapa bättre förutsättningar för just våra företag. Som regionpolitiker kanske vi inte direkt påverkar denna indikator men vi har nätverk och kontakter med såväl våra små som stora företag.

Vi moderater har tidigare lyft frågan om våra starka industriföretag och vår industritradition. Även här tar vi ofta dessa företag för givet, men inget är givet att de ska vara kvar här och växa just hos oss. Vi har varit Sveriges främsta industrilän och fortfarande en viktig del i den svenska industrin. Genom att vi lyssnar in dessa företag och skapar förutsättning för att kunna växa genom att säkerställa framtida kompetenser, möjlighet till expansion och stödja det innovativa klimatet så skapar vi bättre förutsättningar för dem.

Sedan har vi i regionen även den direkta insatser vi gör för våra företag. Vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd för investeringar som främjar tillväxten, det kan röra sig om en ny maskin som ökar produktionen eller att man som lite mindre företag siktar på den internationell marknaden. Det kan även handla om hur vi genom vår inkubatorverksamhet, Movexum, hjälper och stödjer nya innovativa företag som växer fram. För vi vill se flera stora multinationella företag som växt fram hos oss och det börjar alltid i det lilla med entreprenören som har en idé som kan växa.

Så idag lyfter vi alla dessa företag och företagare och uppmärksammar alla dessa. Resten av året så fokuserar vi på att jobba för ett bättre företagsklimat, fler innovativa företag. Men självklart ska vi uppmärksamma företagandet även de andra dagarna, men idag gör vi det lite extra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar