torsdag 12 oktober 2023

Delårsrapport Januari-Augusti 2023

 Idag presenteras delårsrapporten för Regionens 8 första månader (januari-augusti) Det är en rapport som presenteras i ett väldigt tufft ekonomisk läge där alla regioner går på knäna och har stora ekonomiska underskott i sina verksamheter. Samtidigt är det en rapport som inte är lika dyster att läsa som många kanske hade väntat sig. Läget har blivit lite bättre jämfört med vår delårsrapport från i våras.

Regionen gör ett minus på sista raden för perioden med -108mnkr jämfört med budget på -32mnkr. Det kan tyckas vara ett helt okej resultat men då ska man komma ihåg att detta är efter vårt finansiella resultat som består av ökat värde på våra pensionsfonder. 

Skatteintäkterna ökar med 121mnkr mer än budget samtidigt som de generella statsbidragen är 15mnkr högre än budget. 

Sämre resultat med hög inflation

Det som ställer till det för oss är den kraftiga inflationen som påverkar alla regioner med högre pensionsavsättningar. Det är de avsättningar vi gör för de framtida pensionsutbetalningarna. De som har förmånsbestämda tjänstepensioner i regionen får en viss nivå utbetald av oss när de går i pension. Men för att ta den kostnaderna nu när de jobbar så räknar man baklänges för att se hur mycket vi nu måste sätta av för att kunna betala ut till de blivande pensionerna när de väl går i pension. Eftersom framtida pensionsutbetalningar räknas utifrån KPI så kommer en hög inflation gör att KPI blir högre och därmed vårt pensionsåtagande. En ganska komplicerad fråga men som vi varken kan göra något åt och som dessutom i höginflationsläget vi är i nu gör att kostnaderna ökar kraftigt. På finansnettot rör det sig om 276mnkr utöver den direkta pensionskostnaderna som läggs på lönekostnaderna som därmed blir mycket högre än budgeterat +415mnkr.

Utöver detta så har vi kraftiga ökade kostnader för inhyrd personal, 331mnkr mer än budget.

Sammantaget så blir det ett kraftigt underskott för året. Men i och med att pensionsåtagandet ska betalas ut under en längre tid så väljer vi att skriva av dessa kostnader på 20år. Detta gör att dessa kostnader inte tas nu utan längre fram. Det tillsammans med att vi har mycket avsatta till vår RUR gör att vi klarar ekonomin i år. 

Prognos för 2023

Så allt som allt så visar prognosen för 2023 på ett underskott på -294mnkr, jämfört med budget på -102mnkr. Vi får lite ökade skatteintäkter och statsbidrag på 184mnkr men kostnaderna är kraftigt mycket högre än budget.

Våra tre stora nämnder gör underskott, i lite olika storleksordningar. 

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden: -650mnkr (motsvarar 9% av anslagen)
  • Hållbarhetsnämnden:     -60mnkr (motsvarar 11% av anslagen)
  • Kultur och kompetensnämnden: -2,4mnkr (motsvarar 1,3% av anslagen)

Nu kommer denna delårsrapport redovisas till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Vi i majoriteten ser såklart allvarligt på detta och håller redan på med åtgärder för att minska dessa underskott. Dessa åtgärder kommer redovisas allt eftersom och vi planerar för att återigen ha en budget i balans till 2025.

Problemen vi ser nu har inte bara uppstått detta år. När vi tillträdde så ärvde vi ett underskott som byggts upp under flera år. 2019, d.v.s. precis före pandemin så hade vi ett underskott på 600mnkr som växte till en underfinansierad budget 2022 med 700mnkr. Detta har räddats av tillfälliga statsbidrag under pandemin(2020-2022) som nu självklart är borttagna. 

Detta har vi nu att hantera, vilket är en rejäl utmaning men om det är någon som är beredd att kavla upp ärmarna och fixa detta så är det den nya majoriteten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar