söndag 10 december 2023

Märkligt läge i regionen där oppositionen kostar regionen flera miljoner i onödiga kostnader.

På förra fullmäktige skulle vi besluta om budget för nästa år. Det är något vi gör på novembersammanträdet. Men efter 7timmars debatt så kom socialdemokraterna på att de ville återremittera ärendet, motivet var ganska oklart(Se nedan). På detta hängde såklart deras stödparti centern på. Vänsterpartiet tog ansvar och stödde inte ett sådant agerande vilket visar på att de tar sitt ansvar. 

Motivet från S och C var:
”uppdraget att inarbeta nämndernas åtgärdsplaner för en ekonomi i balans i budgetdokumentet, i enlighet med regionstyrelsens uppdrag.”

Man har som sagt rätt att göra en s.k. minoritetsåterremiss vilket kräver minst 25 ledamöter som stödjer en sådan. Sedan är det upp till Regionstyrelsen hur man ska hantera återremissen. Man kan välja att ändra, göra om eller inte göra något alls med själva ärendet. Men det bestämmer som sagt majoriteten. Så det brukliga är att man kör fram samma ärende igen utan att justera något, vilket är helt i sin ordning.

Jag har endast varit med om en återremitterad budget en gång, 2008, när den dåvarande majoriteten sprack. Men efter det tror jag inte det har skett. Det förhalar mest bara processen och skapar viss oro och gör absolut ingen skillnad i sak. 

Denna gång blev det dock lite speciellt. För nu visade det sig att i och med att det fanns beslutspunkter som skulle göra det möjligt för Regionen att ta upp lån till investeringar så var det inte en helt vanlig budget.

I Regionstyrelsens förslag till budget stod det bl.a.:

  • Ge regionstyrelsen rätt att utöka checkräkningskrediten från 200 miljoner kronor upp till 1 000 miljoner kronor.
  • Ge regionstyrelsen rätt att under 2024 nyupplåna, det vill säga öka Region Gävleborgs skulder, med maximalt 1 000 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor ska kunna lånas upp under 2023.

Men i och med att budgetbeslutet skjuts till nästa vecka så kan man inte uppta dessa lån innan årsskiftet vilket gör att vi måste sälja av delar av våra placeringar. Det krävs nämligen att tiden för överklagan hinner gå innan banken ger oss några lån. Den uteblivna värdeökningen kommer innebära att regionen förlorar flera miljoner, exakt hur mycket återstår att se. Det hade varit smakfullt om oppositionen kunde medge detta, men istället så blir man upprörd när vi berättar om konsekvenserna av deras agerande. 

Jag tror inte oppositionen tänkte på detta när man spontant efter 7timmar kom på att man ville återremittera. De har inte heller svarat på hur de vill hantera ekonomin framåt i sina budgetförslag. Men det var ändå tydligt i majoritetens budget kring detta och man kan ha missat att läsa igenom allt men det kommer de inte heller kunna medge.

Man kan såklart tycka att vi är ute sent med detta men hade budgeten tagits som planerat så hade det inte varit några problem. Men det är klart hade vi vetat att oppositionen skulle sätta okynnesåterremittera budgeten så hade vi haft det som ett separat ärende, men som sagt så har det ju inte hänt tidigare. 

Men återigen till deras återremiss. De ville arbeta in de åtgärder som Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden har tagit fram. Det som hör till saken är att åtgärderna i HSN kräver inga fullmäktigebeslut och Hållbarhetsnämndens åtgärder som kräver beslut kommer att hanteras på samma fullmäktige nästa vecka. Vi fick en bra redovisning på Regionstyrelsen i veckan, så de hade haft all tid att kunna uppdatera sina förslag men det har man inte gjort.

Hade man varit seriös i sina egna förslag så hade man såklart förändrat deras alternativa budgetar och lagt in de åtgärder som de anser saknas, men det gör man inte. Så det bekräftar att återremissen endast var för att jävlas med majoriteten, vilket man såklart har rätt till att göra. Jag kan även konstatera att deras budgetförslag är olagliga, vilket jag har påpekat tidigare. Kommunallagen kräver att man har mål för god ekonomisk hushållning vilket de inte har i sina förslag. Så om de skulle få igenom något av sina förslag så skulle det falla hårt i förvaltningsrätten.

Ska man vara en seriös opposition så ska man granska majoriteten och visa på alternativ. Nu står man bara vid sidan om och skriker sig hesa om att vi är onda och inte kan något istället för att faktiskt visa på alternativen. 

Men på tisdag kommer vi besluta om budgeten för nästa år, vi kommer även ta nödvändiga beslut för att kunna sälja av placeringarna för att säkerställa den betalningsberedskap vi behöver. Men vi kommer såklart även öka på vår checkräkningskredit och besluta om de lån som vi ska ta, så vi eventuellt kan placera våra medel igen. 

Jag noterade i radionintervjun att oppositionen också tycker vi ska ta lån för att finansiera våra investeringar men de har inga sådana förslag i sina budgetar, märkligt kan man tycka.

Det är mycket märkligt som händer i regionen. Jag antar att sossarna är förvirrade om vad man gör i opposition, men de kanske lär sig med tiden. De kanske ska kontakta sina kompisar i andra regioner där man suttit länge i opposition. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar