söndag 31 december 2023

Gott Nytt År

 Då är det dags att sammanfatta 2023 och blicka framåt mot 2024. Ett år läggs till handlingarna och nästa år planeras.

2023 är ett politiskt historiskt år, det är första gången sedan allmänna rösträtten (103år sedan) som det är någon annan som leder regionen istället för sossarna. Personligen så är det faktiskt det andra 100 åriga sossestyret som jag är med och byter ut. Förra gången var det i Gävle kommun när vi i Alliansen bröt ett 98årigt s-styre 2016.

Vi lärde oss mycket av arbetet i Gävle, då styrde vi i den mindre minoriteten och var beroende av ytterligare partier i alla beslut vi tog. Nu sitter vi i en majoritet och kan driva igenom det som vi fyra partier är överens om.

Men hur har det gått?

Ingen kan säga att allt har gått enkelt. Att först få till en majoritet med fyra olika partier som tidigare inte hade förberett ett maktövertagande tillsammans är såklart en prövning. Vi vill alla olika saker men förenas också i mycket. Efter att ha förhandlat om vilka poster vilka partier skulle få tillsätta så gjorde vi även upp en lista med politiska sakfrågor som vi ska driva igenom. Mycket har vi redan gjort på den listan men mycket återstår.

Att sedan ändra kulturen, som sitter i väggarna, tar såklart tid. Men vi har visat genom engagemang och öppenhet och mycket energi att en sådan resa är möjligt och nu har påbörjats. Vi bryter nu den tystnadskultur som funnits och vi välkomnar, på riktigt, att man som medarbetare eller regioninvånare säger vad man tycker. Vi finns tillgängliga för medarbetare och länsinvånare. Jag får ofta positiv återkoppling på vår närhet och tillgänglighet.

Men vad har vi gjort under det första året?

 • Det absolut första vi gjorde var att avskaffa avgift för spårsäkring vid våldtäkt, det gjorde vi redan från den första dagen vi tagit makten.
 • Vi tog även direkt tag i att kartlägga den centrala administrationen som vi sedan gjorde besparingar på, hela 5% eller 40miljoner har man nu sparat på regionstyrelseförvaltningen.
 • Vi återställde regelverket för vårt hälsoval så vi återigen ställer krav på kompetens och öppettider på våra hälsocentraler. Sedan har vi gjort ett litet större arbete där vi bl.a. vill förbättra förutsättningarna för mindre enheter. 
 • Vi har påbörjat dialogen med trafikverket kring att få till motorväg på E4an genom länet. Detta kommer inte göras i en handvändning men att dialogen startas och därmed lobbyarbetet är otroligt viktigt. 
 • Vi har en ny upphandlingsstrategi som vi kommer besluta om på fullmäktige i februari. Där prioriterar vi robusthet och ökade möjligheter för lokala leverantörer att jobba tillsammans med oss.
 • Trygghetsfrågan har lyfts på agendan och trygghetssatsningarna har beslutats såväl inom kollektivtrafiken som för våra medarbetare. 
 • Vi har gjort lönesatsningar för våra medarbetare. Som enda region kompenserade vi sjuksköterskorna i och med att industrins märke blev högre än vad alla trodde. Så det blev extra pengar till dem och utöver det så satsade vi ytterligare 1% på just sjuksköterskorna.
 • Vi har återigen möjliggjort för reklam på våra fordon inom kollektivtrafiken, vi hoppas att det kommer synas redan under 2024.
 • Vi har omprövat våra medlemskap i olika organisationer och har nu lämnat svenska cykelstäder, Sveriges ekokommuner, AER och Föreningen Bergslaget.
 • Ny fräscha elbussar trafikerar nu landsortstrafiken i Gästrikland och Stadstrafiken i Sandviken i och med det nya avtal som har tecknats. Vi har även tillfälligt infört möjlighet att återigen köra på diesel i övrig kollektivtrafiken, fram till dess att vi även elektrifierar trafiken i Hälsingland.
 • Vi har återöppnat Hälsocentralen Baldersnäs i Bollnäs, även om det är i liten skala. Men man kan återigen göra planerade besök där någon dag i veckan.
 • Vi har utökat antalet parkeringar för våra medarbetare, första steget är Bollnäs sjukhus men även Gävle och Hudiksvalls sjukhus kommer ses över för att underlätta för våra medarbetare att ta sig till/från jobbet och såklart underlätta för våra patienter att ta sig till/Från sjukvården.
 • Vi har röstat igenom två budgetar där vi tydligt har prioriterat hälso- och sjukvården.

Sedan har vi stora utmaningar att ta tag i när det framförallt gäller ekonomin. Vi går mot ett stort ekonomiskt underskott 2023 och 2024 men jobbar strukturerat och systematiskt med att få en ekonomi i balans 2025. Vi får se hur det kommer lyckas, det finns många externa faktorer som påverkar men vi är beslutsamma att vi ska få ordning på regionens ekonomi.

Inför 2024 så kommer vi fortsätta att jobba med en ekonomi i balans. Vi kommer även jobba vidare med att genomföra de politiska frågor som vi i majoriteten är överens om ska genomföras under mandatperioden. Vi kanske inte kommer kunna genomföra allt, verkligheten förändras hela tiden och det finns inte de ekonomiska resurserna att göra allt.

Vi kommer bl.a. revidera vårt lokalförsörjningsprogram d.v.s. styra upp och se över våra investeringar. Vi kommer där även titta vidare på parkeringar vid våra sjukhus. Vi ska ta tag i den palliativa vården och målsättningen är att vi ska ge våra länsinvånare möjlighet till Hospice. Vi ska återinföra möjligheten för klimatvård. Vi ska anpassa Folkhögskolornas utbud så de matchar bättre arbetsmarknadens behov. Vi ska fortsätta stärka kulturen för våra barn och unga.

Sedan kommer det hända saker som vi idag inte känner till. Vi kommer såklart agera vid behov och visa på vårt ledarskap. 

Jag kommer även ha som ambition att vara mer ute i våra verksamheter. Det är något som jag gjorde mycket under förra mandatperioden och ambitionen är att göra det även framåt. Ambitionen vi har är att besöka alla enheter inom regionen under mandatperioden, vi får se om vi lyckas med det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar