torsdag 11 januari 2024

Framtiden för Baldersnäs Hälsocentral

 Gävleborg har ett av de bästa vårdvalsystemen i landet. Det tycker inte bara jag utan bekräftas av vårdgivare som har verksamhet i flera län och vi ser det när vi jämför. Det har inneburit att vi har ganska många hälsocentraler. Det är bra för det skapar förutsättningar för en god och nära vård på riktigt, för det är våra hälsocentraler och dess filialer som är grunden i den goda och nära vården.

Trots detta så har några hälsocentraler varit i blåsväder genom åren, exempelvis Hofors HC som man tidigare tog ur vårdvalet(som sedan kom tillbaks igen), Ljusne HC som den privata aktören valde att stänga p.g.a. av för dåligt patientunderlag och svårt ekonomiskt. läge Det som fortfarande är i ropet är Baldersnäs som har haft svårt de senaste åren. Under pandemin valde man att stänga den och endast ta emot patienter med luftvägsproblem, d.v.s. misstänkt covid. Man har även bedrivit vaccinationsverksamhet där både under pandemin och efter. 

Nu pågår en häxjakt från oppositionen, d.v.s. de som stängde den, mot oss i majoriteten för att vi inte öppnar den. Det de inte verkar förstå är att det är deras arv vi nu försöker städa upp. I höstas så kunde vi öppna upp hälsocentralen någon dag i veckan för vissa planerade besök, vilket var ett första steg. Vi fortsätter att hitta lösningar för att kunna öppna mer vilket jag verkligen hoppas och tror vi kommer lyckas med. 

Men det är klart att det finns vissa förutsättningar för att vi ska lyckas med detta. Vi måste rekrytera personal, för de som jobbade där har man flyttat till andra enheter. Alternativt får vi hyra in viss personal, vilket vi gör på de flesta andra enheterna. Sedan måste tillräckligt många patienter vara listade där. För det är självklart att har man för få patienter så går det inte att ha en fullvärdig hälsocentral. Vi tittar nu på hur många som ska behöva vara listade för att det ska fungera och det finns lite olika uppfattningar om det. Men ska man tänka sig att vi ska 1100 listade/läkare så bör det fungera att ha strax över 2000 listade så man kan ha två läkare på enheten, då kan man hantera ledighet och sjukskrivningar och annat. Men sjunker antalet till under 1000 listade så förstår vi alla att en sådan enhet kan inte överleva och då är det Gävleborgarna som har valt att stänga en enhet, inte vi politiker.

Vi har nu förslag på revidering av regelverket ute på remiss där vi vill förstärka möjligheten att driva mindre enheter. Dessa förslag har tagits fram i dialog med vårdgivare, patienter och alla politiska partier i regionen. Jag ser fram emot att se vad remissinstanserna nu svarar och vad i detta vi kommer jobba in i den nya handboken som kommer gälla från 1/1-2025.

Att jobba politiskt är ett hantverk. Det är många aktörer som är med och som man ska lyssna till och ha dialog med. Men det är det som också är det inspirerande med politik, att genom dialog och samförstånd göra skillnad för Gävleborgarna på riktigt. Sedan kan jag tycka ibland att det tar lite för lång tid att göra förändringar, men som liberalkonservativ så ska det inte gå för fort utan man ska skynda långsamt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar