onsdag 31 januari 2024

Regionfullmäktige med långa och hetsiga debatter

 Har idag spenderat dagen på Regionfullmäktige som hålls i Bollnäs Folkhögskola. Det är en tillställning som vissa tycker är det bästa som händer under en månad medan andra, förmodligen de flesta, tycker det är en konstig tillställning med låg debattnivå med personliga påhopp.

För det första måste man bena ut vad är Fullmäktige och vad är syftet med dessa möten. Man kan se fullmäktige som regionens riksdag där vi 75 folkvalda regionpolitiker fattar de stora besluten som berör sjukvård, kollektivtrafik, regional kultur och regional utveckling. 

Ärenden som beslutas där förbereds i andra organ innan de kommer till fullmäktige så alla vet vart man står i själva sakfrågan och nu är det första gången man diskuterar den i ett öppet forum. Eftersom vi (M,KD,SVG,SD) har majoritet så vet man dessutom redan utfallet av eventuella omröstningar. Men att man diskuterar en fråga som alla redan vet vad alla tycker och vilket utfall det kommer bli kan tyckas märklig. Men det är otroligt viktigt att man i en demokrati lyfter upp dessa och fattar beslut i ett forum som allmänheten och journalister har tillträde till.

Sedan finns det möjlighet för ledamöter att själva lägga förslag, motioner, som bereds inom organisationen och Regionstyrelsen för att sedan komma till fullmäktige för beslut. Även dessa vet man hur utfallet kommer bli eftersom vi har en majoritet som redan innan sagt vad man tycker. Men även här är det viktigt att de hanteras med respekt och man diskuterar frågorna öppet. Sedan är det i praktiken bara oppositionen som lägger motioner.

Därtill kan man som ledamot, oftast oppositionen, ställa frågor till ansvarig ordförande eller vice ordförande i regionen. Det kan handla om en fråga som är aktuell där man vill veta vad som händer och varför eller så vill man veta vad majoriteten tycker i en sakfråga. Dessa debatter kan ofta dra ut på tiden och bli ganska långdragna. Oppositionen vill såklart diskutera dessa och ställa majoriteten till svars och majoriteten ser det som en möjlighet att berätta vad man gör och lyckas åstadkomma. Så även dessa debatter är viktiga i en demokrati.

Men det som många reagerar på är hur vi beter oss mot varandra. Det blir allt som ofta personpåhopp och man väljer att hellre fultolka det som sägs än faktiskt lyssna nyfiket och försöka förstå varandra. Sedan är det mycket retorik och taktik i dessa debatter som man måste förstå. Om du t.ex. får en fråga och svarar vad du tycker på ett tydligt sätt så kommer din motståndare per automatik misstolka och berätta för alla vad du egentligen sa och sedan peppra med fler frågor. Man är inte intresserad av svaret utan endast göra påhopp på den andra sidan.

Är det bara den ena sidan som gör så, nej. Jag skulle säga att båda sidorna, majoritet och opposition, gör på samma sätt. Vi har försökt lyft detta och få alla ledamöter att tänka till och faktiskt få till en bättre och mer respektfull diskussion, men det har inte gått utan det blir snarare bara värre.

Jag hoppas att vi en dag kan komma dit där vi verkligen är nyfikna på vad dina motståndare säger och för debatten framåt, men det är nog ganska långt kvar till dess att det händer. Värt att säga att det är ungefär på samma sätt i andra fullmäktige och även i riksdagen, så det kanske ska vara så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar