lördag 3 februari 2024

Parkering

Parkeringssituationen på våra sjukhus är alltid en aktuell fråga. Vi har sett under många år hur man medvetet, eller omedvetet, har ignorerat de behov av parkeringar som finns. I opposition så lyckades vi dock få till några förbättringar där man bl.a. utökade antalet parkeringar på Gävle sjukhus. 

Men problemet med att få till fungerande parkeringsmöjligheter för våra patienter och besökare är en viktig fråga. För vad ska man med sjukvård och sjukhus till om man inte kan ta sig dit på ett enkelt sätt.

Vi kan även läsa i tidningarna titt som tätt hur patienter upplever detta. Vi har även på slutet haft en diskussion kring våra personalparkeringar och det beslut som vi tvingades göra att börja ta betalt för dem.

Så i budget för 2024 har vi i den styrande majoriteten beslutat att en översyn ska göras:

Uppdrag - Genomlysning av parkeringsbehoven
Parkeringsbehoven ses över inom ramen för lokalförsörjningsplanen. Detta utifrån parametrar som antal parkeringsplatser för bilar och cyklar samt fordonsflöden vid olika tider på dygnet.

Sedan är frågan, kommer vi kunna mätta de behov som finns? Svaret på den frågan är inte helt enkel. Det finns ju en logik att ju lättare det är att ta sig med bil till sjukhuset desto fler kommer göra det. På samma sätt är logiken att ju enklare det är att åka buss desto fler kommer göra det. 

Sedan vet vi också att behovet av parkeringar varierar över veckans dagar och dygnets timmar. På helgerna är det såklart lättare att parkera medan just kl 13 på veckodagarna, framförallt i början på veckan, är det mycket svårare. Då görs många besök och skiftbytet mellan förmiddagen och eftermiddagen görs vid den tiden och då överlappar vi bemanningen vilket innebär att man har inte hunnit åkt hem från jobbet än medans de som jobbar eftermiddag ska parkera och in till sjukhuset. 

Sedan vill alla parkera så nära som möjligt vilket gör att de platser som ligger närmast entrén går åt först. Man kanske t.o.m. alltid kollar där först innan man fortsätter längre och längre bort för att hitta den närmast tillgängliga. (Kan erkänna att jag gör själv på det sättet)

Men denna logik får inte vara hindrande i vårt arbete att underlätta för Gävleborgarna. Vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med platser för såväl patienter, besökare och medarbetare. På ett sjukhus som Hudiksvall så är det ont om mark att ha parkering på. För vi bygger om och behöver använda marken för tillfällig uppställning av material och bodar.

Bollnäs sjukhus där pågår redan arbetet, vi har tillskapat fler platser vid sjukhuset och fler kommer det att bli. Men det blir spännande att se om tillgängligheten ökar eller om antalet bilar ökar i samma takt.

Men vi tar nu tag i detta och kommer göra denna genomlysning och ambitionen är att det ska bli lättare för alla att ta sig till vården. Men vi alla måste ha lite tålamod, det tar tid att göra sådana insatser. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar