söndag 28 april 2024

Ska alla hälsocentraler privatiseras?

Som ett viktig del i den nya majoritetens politik är att komma tillrätta med de historiska underskotten inom vården. 

Ett område som gått med stora underskott är Primärvården d.v.s. våra egna hälsocentraler som vi driver i egen regi. Underskottet 2023 var 173mnkr, vi kommer säkert landa upp mot ett underskott på 200 miljoner i år om inget görs.

Vi beställde under året en utredning som skulle svara på två frågor:

 • Vad är orsaken till att våra egna hälsocentraler går med underskott medans de privata hälsocentralerna inte gör det.
 • Ge förslag på åtgärder för att komma tillrätta med underskotten

Vi valde att låta en extern aktör genomföra utredningen. Detta för att säkerställa att den kunde göras på ett oberoende sätt. Vi tror även det är lättare för en privat aktör att få information från de privata hälsocentralerna än vad vi kan få fram.

Utredningen kom till slut igång efter sommaren, ambitionen var att få igång den under förra våren men det drog tyvärr ut på tiden innan vi hade upphandlat och arbetet kunde komma igång.

Vad säger då utredningen?

 • De visar på att våra egna hälsocentraler, förutom två går med underskott
 • De privata går inte med underskott, utan gör bra överskott
 • Det är samma finansiering för våra egna HC och de privata, vi ger varken mer eller mindre till våra egna och de privata har inga andra intäkter. Vi täcker upp de underskott våra egna har, så det kan man se som att vi ger extra pengar till våra egna
 • Det är samma uppdrag för de privata som offentliga HC
 • Den visar på att det inte spelar någon roll om det är en stor eller liten Hälsocentral
 • Patienterna är mer nöjda med de privata vårdgivarna
 • Men säger även att personalen trivs mer på privata än hos oss, även om det inte finns direkt fakta som påvisar detta i just denna utredning
 • Tillgängligheten är bättre hos de privata
 • Vi har även kompletterat utredningen och jämfört kvalitén och det visar att utifrån de två parametrar(återinskrivning sjukhus efter 30 dagar samt antal besök för 85+) har tittat på så vi kan se så är det samma kvalité eller t.o.m. att de privata är lite bättre 

Vilka åtgärder föreslår man

 • Det första och kanske enklaste de säger är att sälj alla hälsocentraler, då kommer ni snabbast tillrätta med underskotten
 • Bolagisera den egna verksamheten, skapar bättre tydlighet och redovisning
 • Satsa på ledarskapet, det är ledarskapet som gör det möjligt att klara ekonomi
Vi har ännu inte landat in i vad vi ska göra. Oppositionen har såklart gått i taket, vilket var väntat. Vi har en vänsteropposition som är väldigt ideologisk och inte vill se pragmatiskt på de utmaningar vi har. De har inte heller några egna förslag på hur vi ska komma tillrätta med underskotten.

Personligen tycker jag det är bra att vi låtit en extern aktör titta fritt på frågan. Resultatet slår hål på en del myter som vi ofta hör, de privata har andra pengar, vi har större uppdrag på våra egna enheter, det går inte bedriva en enhet med så få som 4000 listade patienter. Att man sedan faktiskt kommer med skarpa förslag är bra. Sedan förstår jag om det väcker en del frågor, vad vill majoriteten. Men det hör väl till.

Nu ska vi sätta ned foten och bestämma hur vi går vidare. För vi kan inte låta våra egna enheter gå med 200miljoner i underskott. Ett underskott som är helt onödigt och som bara gör att vi måste spara på något annat viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar